61 av 61 träffar matchar dina val
Skeda skola
 • Område/stadsdel:  Skeda
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5
 • Antal elever: 144
  Årskurs 1: 15
  Årskurs 2: 24
  Årskurs 3: 27
  Årskurs 4: 18
  Årskurs 5: 37
  Årskurs F: 23
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

LITEN SKOLA MED STOR POTENTIAL
Skeda skola, som är den ena av våra två skolenheter i Skeda/Slaka rektorsområde, är en liten F-6 skola med skolbarnomsorg. Den trygga, småskaliga atmosfären förstärks av att skolan ligger i en naturskön gammal kulturbygd där utomhusvistelse i en trygg miljö blir en självklar och naturlig del av skolans vardag. Skeda ligger enbart 5 minuters färdväg från Slaka.

Stabilitet och trygghet
En stabil och kunnig personalgrupp arbetar aktivt för en trygg skolmiljö med personlighet, närhet och omtanke. Tydliga riktlinjer för utvärdering av verksamheten och konkreta åtgärder för att bekämpa alla former av kränkande behandling lägger grunden för en positiv miljö med goda resultat.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
69.9
Värdegrund
Medelvärde
74.6
Utveckling och lärande
Medelvärde
71.7
Elevinflytande
Medelvärde
65.9
Lokaler och mat
Medelvärde
58.5
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
84.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
75.7
Värdegrund
Medelvärde
79.6
Utveckling och lärande
Medelvärde
74.8
Elevinflytande
Medelvärde
63.7
Lokaler och mat
Medelvärde
69.1
Fritidshem
Medelvärde
81.4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Skäggetorpsskolan
 • Område/stadsdel:  Skäggetorp
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 339
  Årskurs 4: 42
  Årskurs 5: 31
  Årskurs 6: 86
  Årskurs 7: 40
  Årskurs 8: 70
  Årskurs 9: 70
 • Årskurser: 6, 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Skäggetorpsskolan jobbar hårt för att eleverna ska nå framgång med studier, struktur och socialt fungerande sammanhang.

Målet för vår skola är att skolpersonal, föräldrar och kommunen gemensamt skall stödja elevernas utveckling mot god fysisk, psykisk, och social hälsa. Genom att stödja och handleda vill vi motivera eleverna till en positiv livsstil. Vi framhåller små klasser med max 20 elever/klass, regelbundna mentorssamtal och täta kontakter med föräldrar.

Värdegrunden ska genomsyra hela skolans arbete. En grund att stå på när det gäller trivsel och skolans miljö är gemensamma regler som gäller alla. På Skäggetorpsskolan arbetar all personal med skolans värdegrund och vi vill tillsammans med eleverna stödja dem i deras eget ansvarstagande.

Skolans personal anstränger sig för att ditt barn kommer att vara trygg i skolan vi accepterar inga former av kränkningar eller mobbning. Vi reagerar alltid kraftfullt och räknar med föräldrarnas stöd i detta. Vi arbetar för ett inspirerande lärande med varierande undervisningssätt och metoder, utan att lova att allting, alltid skall upplevas som roligt. Vi arbetar mycket med frågor kring värdegrund och betonar i alla lägen allas lika värde.

Skolan är i hög grad en interkulturell skola där många elever med olika kulturer möts. Att fokusera på språkutvecklande arbetssätt är naturligt för oss. Skolans elever kommer att ha god erfarenhet av att samverka över kulturella gränser, vilket kommer att vara mycket värdefullt i ett framtida yrkesliv.

Här arbetar personal som vill ungdomarnas bästa och som är beredda att satsa för att eleverna ska utvecklas och nå så långt som möjligt. Personalen har olika kompetens och vi arbetar för att tillgodose alla ungdomars behov. Självklart för oss är att verksamheten håller hög kvalitet, att eleverna har trygga mötesplatser och en rik fritid. Vi vill att alla ska känna stor trivsel och arbetsglädje på vår skola!

Vi arbetar hårt för att elever, föräldrar och vi personal ska vara stolta över vår skola - och vi är det!


Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
72.5
Värdegrund
Medelvärde
73.8
Utveckling och lärande
Medelvärde
74.7
Elevinflytande
Medelvärde
64.0
Lokaler och mat
Medelvärde
65.4
Fritidsgård
Medelvärde
73.9
Fritid
Medelvärde
78.0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
70.7
Värdegrund
Medelvärde
72.3
Utveckling och lärande
Medelvärde
73.8
Elevinflytande
Medelvärde
65.9
Lokaler och mat
Medelvärde
60.9
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
80.5
Fritid
Medelvärde
72.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Slaka skola
 • Område/stadsdel:  Slaka
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 165
  Årskurs 1: 25
  Årskurs 2: 19
  Årskurs 3: 24
  Årskurs 4: 20
  Årskurs 5: 22
  Årskurs 6: 33
  Årskurs F: 22
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

LITEN SKOLA MED STOR POTENTIAL
Slaka skola, som är den ena av våra två skolenheter i Skeda/Slaka rektorsområde, är en liten F-6 skola med skolbarnomsorg. Den trygga, småskaliga atmosfären förstärks av att skolan ligger i en naturskön gammal kulturbygd där utomhusvistelse i en trygg miljö blir en självklar och naturlig del av skolans vardag. Slaka ligger i Mjärdevi och Lambohovs omedelbara närhet.

Stabilitet och trygghet
En stabil och kunnig personalgrupp arbetar aktivt för en trygg skolmiljö med personlighet, närhet och omtanke. Tydliga riktlinjer för utvärdering av verksamheten och konkreta åtgärder för att bekämpa alla former av kränkande behandling lägger grunden för en positiv miljö med goda resultat.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
62.8
Värdegrund
Medelvärde
63.2
Utveckling och lärande
Medelvärde
68.0
Elevinflytande
Medelvärde
51.0
Lokaler och mat
Medelvärde
59.7
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
79.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
87.2
Värdegrund
Medelvärde
92.7
Utveckling och lärande
Medelvärde
89.9
Elevinflytande
Medelvärde
85.4
Lokaler och mat
Medelvärde
79.1
Fritidshem
Medelvärde
85.3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Slestadsskolan
 • Område/stadsdel:  Lambohov
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 397
  Årskurs 1: 58
  Årskurs 2: 51
  Årskurs 3: 59
  Årskurs 4: 54
  Årskurs 5: 61
  Årskurs 6: 56
  Årskurs F: 58
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Slestadsskolan ligger i Lambohov. Slestadsskolan tar emot elever från förskoleklass till år 6. Det finns också en särskola för elever i årskurs 1-6. På skolan finns 4 fritidshemsavdelningar för årskurs F-3. Barnen på Slestadsskolan kommer från hela världen, 41 % av barnen har annat modersmål än svenska.

Vi har en engagerad och kunnig personal som ständigt utvecklar undervisningen. Vi har bl.a. en matteverkstad med laborativt material som används flitigt. Vi arbetar också medvetet med språket redan från förskoleklass.

På skolan finns ett trygghetsteam som arbetar för att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolgården är stor och passar bra till olika sorters lek. Det är nära till naturen. Vi har rastvärdar ute för att alla ska känna sig trygga. Rastvärdarnas uppgift är att stödja och hjälpa barnen till olika aktiviteter. Rastvärdarna har västar för att de tydligt ska synas. Elever i årskurs 4-6 hjälper till med att vara rastvärdar. Deras uppgift är att låna ut lekmaterial från pantbodarna och hämta en vuxen rastvärd om någon behöver hjälp.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss!


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
74.3
Värdegrund
Medelvärde
76.7
Utveckling och lärande
Medelvärde
75.0
Elevinflytande
Medelvärde
64.1
Lokaler och mat
Medelvärde
64.0
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
87.4
Fritid
Medelvärde
83.4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
78.8
Värdegrund
Medelvärde
79.6
Utveckling och lärande
Medelvärde
82.0
Elevinflytande
Medelvärde
66.9
Lokaler och mat
Medelvärde
72.1
Fritidshem
Medelvärde
82.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Småskolan & Eraskolan
 • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 133
  Årskurs 1: 20
  Årskurs 2: 18
  Årskurs 3: 19
  Årskurs 4: 19
  Årskurs 5: 18
  Årskurs 6: 20
  Årskurs F: 19
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Småskolan & Eraskolan - Skolorna för familjer som vill att barnen ska få en så bra start på sin skolgång som möjligt, där skolan är viktig.

Syskonskolorna Småskolan (årskurserna F-2) och Eraskolan (årskurserna 3-6) finns mitt i centrala Ljungsbro. Här finns välutbildade och engagerade lärare som ger möjlighet till det lilla extra. Hos oss finns såväl regionvinnarna av Vi i femman som Östergötlands främsta klass i den stora nationella klasstävlingen Schackfyran. Här finns också särskilda möjligheter för elever som gillar musik och de som önskar använda engelska språket i kontakten med någon av våra internationella relationer med olika skolor runt om i Europa.

Våra ledord är trygghet, kreativitet och framåtanda. Småskolan & Eraskolan har rankats som några av landets mest framgångsrika när det gäller att skapa trygghet för varje elev och har upprepat samarbetat med olika forskningsaktörer som önskar ligga i skolutvecklingens framkant.

Med mindre klasser, högre lärartäthet och en varm skolatmosfär ger vi möjligheter för alla elever att nå längre i sitt kunskapande.
Varmt välkommen till bra skola. På riktigt.

Intresserad? Välkommen på ett besök och/eller till Öppet hus! Vidare information hittar du på www.smaskolan.se och www.eraskolan.se


Sätra skola
 • Område/stadsdel:  Bestorp
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 85
  Årskurs 1: 11
  Årskurs 2: 21
  Årskurs 3: 7
  Årskurs 4: 11
  Årskurs 5: 11
  Årskurs 6: 10
  Årskurs F: 14
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

NATURLIG NÄRHET SKAPAR TRYGGHET
Sätra skola ligger utanför Bestorp i riktning mot Sätravallen. Det är en liten skola med en kapacitet på 75 elever. Skolgården är stor med möjligheter till bollspel på en gräsplan, innebandy eller basket på en stor yta utanför skolhuset. Det finns lekredskap, sandlådor men även träd och stora stenar som med fördel används i leken. Närheten till naturen är slående då skolområdet kantas av skog och hagar för hästar och får.

Naturen tas tillvara i undervisningen. Personalen har tillsammans med föräldrar skapat en skolskog endast ett stenkast från skolan. Där finns möjlighet till undervisning av olika slag men även till lek och korvgrillning.

På Sätra skola arbetar vi åldersintegrerat vilket har stora vinster framförallt i det sociala samspelet mellan eleverna. Detta är viktigt då vi anser att trygghet är en förutsättning för allt lärande.

Verksamheten präglas av ett arbetssätt med eleverna i centrum och ett nära samarbete mellan lärarna i skolan. Närheten och samsynen mellan verksamheterna från förskoleklass till skola och fritids medför att vi anser oss kunna se, ta tillvara på och utveckla alla elevers olika talanger. På Sätra skola blir alla elever sedda och bekräftade för dem de är.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
74.3
Värdegrund
Medelvärde
79.9
Utveckling och lärande
Medelvärde
69.9
Elevinflytande
Medelvärde
73.6
Lokaler och mat
Medelvärde
73.9
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
85.3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
88.9
Värdegrund
Medelvärde
93.3
Utveckling och lärande
Medelvärde
89.3
Elevinflytande
Medelvärde
84.9
Lokaler och mat
Medelvärde
92.1
Fritidshem
Medelvärde
86.7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
T1-skolorna
 • Område/stadsdel:  Östra Valla / T1
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 480
  Årskurs 1: 66
  Årskurs 2: 82
  Årskurs 3: 65
  Årskurs 4: 52
  Årskurs 5: 56
  Årskurs 6: 75
  Årskurs F: 83
  Årskurs : 1
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

TI SKOLORNA - TRYGGHET, STUDIERO, KUNSKAP

(Fridtunaskolan/Tunvallaskolan)

Skolinspektionen samt olika attitydundersökningar bekräftar att T1-skolorna kännetecknas av trygghet, respekt och ömsesidigt förtroende. Dessutom präglas T1-skolorna av en väldigt god studiero i klassrummet. Personalen är mycket engagerade och motiverade. Detta gäller även i högsta grad föräldrarna, som visar ett stort engagemang för sina barns utbildning. Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Hörnstenar som borgar för ett utvecklings- och kvalitetsarbete med de högsta av målsättningar. Personalen analyserar undervisningen tillsammans och fokuserar på kvalitativa, pedagogiska samtal kring eleverna och deras lärande.

För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. Vi har höga förväntningar på eleverna. Något som är centralt för elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vår undervisning är varierad och vi arbetar fokuserat med att arbeta efter de mest framgångsrika undervisningsstrategierna.

Skolorna ligger centralt beläget med, av eleverna, mycket uppskattade skolgårdar. Dessutom är närheten till vår Skolskog i Vallaskogen en enastående möjlighet för oss att hela tiden ha en närhet till naturen.

"Jag är så imponerad av den fantastiska studieron i klassrummen"
Förälder vid T1-skolorna

"Jag tror att min son går på Sveriges bästa skola"
Förälder vid T1-skolornaGrundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
76.4
Värdegrund
Medelvärde
81.2
Utveckling och lärande
Medelvärde
73.8
Elevinflytande
Medelvärde
64.9
Lokaler och mat
Medelvärde
69.0
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
89.8
Fritid
Medelvärde
87.4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
82.4
Värdegrund
Medelvärde
86.2
Utveckling och lärande
Medelvärde
81.4
Elevinflytande
Medelvärde
78.6
Lokaler och mat
Medelvärde
81.3
Fritidshem
Medelvärde
82.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Tallbodaskolorna
 • Område/stadsdel:  Tallboda
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 425
  Årskurs 1: 64
  Årskurs 2: 65
  Årskurs 3: 63
  Årskurs 4: 69
  Årskurs 5: 64
  Årskurs 6: 56
  Årskurs F: 44
 • Årskurser: 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Vår lilla skola skapar förutsättningar för trygga barn som är sedda av många vuxna. Barnen är vårt gemensamma ansvar.
För att skapa trygghet och förhindra kränkande behandling arbetar vi kontinuerligt med etiska frågor. Vi satsar på aktiviteter för hela skolan för att skapa en samhörighet och hålla den levande.
Läs mera på vår hemsida, länk till höger


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
69.4
Värdegrund
Medelvärde
72.7
Utveckling och lärande
Medelvärde
68.6
Elevinflytande
Medelvärde
53.9
Lokaler och mat
Medelvärde
59.3
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
78.2
Fritid
Medelvärde
84.9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Tanneforsskolan
 • Område/stadsdel:  Tannefors
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 210
  Årskurs 1: 32
  Årskurs 2: 34
  Årskurs 3: 30
  Årskurs 4: 31
  Årskurs 5: 27
  Årskurs 6: 24
  Årskurs F: 32
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

KUNSKAP OCH TRYGGHET
Tanneforsskolan är den lilla skolan nästan mitt i staden med närhet till de vackra omgivningarna vid Stångån. Här finns verksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolbarnsomsorgen är uppdelad på tre avdelningar, förskoleklass -årskurs 1, årskurs 2-3 samt årskurs 4-6.

Ett gemensamt mål för alla verksamheter är att lära känna alla barn och därigenom skapa trygghet, självtillit och vi-känsla. Under professionell ledning ska eleverna vara aktiva och lära sig lära, för att sedan med ökande ålder kunna ta mer ansvar för sin inlärning både socialt och intellektuellt.

Vi ägnar utökad tid till vardagsrörelse samt utnyttjar vår gynnsamma geografiska placering med bl. a närhet till simhall, ishall och grönområden.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
73.3
Värdegrund
Medelvärde
75.0
Utveckling och lärande
Medelvärde
73.5
Elevinflytande
Medelvärde
65.8
Lokaler och mat
Medelvärde
64.7
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
80.4
Fritid
Medelvärde
81.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
78.2
Värdegrund
Medelvärde
82.3
Utveckling och lärande
Medelvärde
78.8
Elevinflytande
Medelvärde
62.7
Lokaler och mat
Medelvärde
72.3
Fritidshem
Medelvärde
83.7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Thea Privata Grundskola
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurser:  6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 257
  Årskurs 6: 16
  Årskurs 7: 78
  Årskurs 8: 80
  Årskurs 9: 83
 • Årskurser: 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Thea Privata Grundskola ligger mittemellan Resecentrum och Stora Torget på Kungsgatan 33. Vi är en fristående högstadieskola med verksamhet från årskurs 6 till 9 med idag 250 elever.

Vårt mål är att vara ett högstadium litet nog för att alla ska kunna känna varandra men stor nog för en väl fungerande organisation med god ämnesbredd och hög kompetens. Detta läsår når vi 100 % legitimerade lärare.

Vi arbetar i traditionell form med undervisning i varje enskilt ämne. Arbetsro och matematik kännetecknar skolan och vi deltar årligen i flera stora matematiktävlingar i Sverige och Europa. Vi undervisar i franska, tyska och spanska inom moderna språk och har en omfattande musikverksamhet på skolan.

Vi arbetar sedan skolans start med retorik som profilämne. Det sker genom en klassisk bildningsresa med elevernas personlighet som utgångspunkt. Undervisning i retorik sker varje vecka med behöriga lärare som ansvariga för undervisningen.

För dig som upplever att skolan är ny kan vi berätta att vi tidigare hette Klara Privata Grundskola, men huvudmannen och verksamheten är den samma som tidigare. Skolan har genomgått flera större renoveringar sedan 2015 vilket har lett till en mycket god miljöinspektion. Vår huvudman har mångårig erfarenhet av att verka som huvudman inom både högstadium och gymnasieskola, bland annat för Klara Gymnasium här i Linköping.

Är ni intresserade av en plats hos oss ska ni göra en intresseanmälan på vår hemsida www.theagrundskola.se

Antagning sker liksom för de kommunala skolorna genom att välja oss som ett av era val i Linköping kommuns gemensamma antagning som är öppen i januari 2020. Elever antas efter ködatum för intresseanmälan om fler sökande än platser finns.

Med detta önskar vi er varmt välkomna på öppet hus torsdag den 16 januari kl. 18-20 eller lördag 18 januari kl. 11-13.

Välkommen till Thea!

Rektor med personal