61 av 61 träffar matchar dina val
Änggårdsskolan
 • Område/stadsdel:  Lambohov
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 308
  Årskurs 1: 41
  Årskurs 2: 55
  Årskurs 3: 44
  Årskurs 4: 44
  Årskurs 5: 44
  Årskurs 6: 46
  Årskurs F: 34
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Änggårdsskolan ligger i bostadsområdet Lambohov, nära Linköpings universitet. Vi tar emot elever från förskoleklass upp till år 6 och har i dag ca 320 elever. På skolan finns fyra åldershomogena fritidshem för eleverna i år F-3 och ett öppet fritidshem för elever i år 4-6. Vi är stolta över att vara en skola som speglar Sverige av i dag, då vi har en mångfald av olika kulturer och språk. Cirka 30 % av eleverna har annat modersmål än svenska.

Vår personal är engagerad och arbetar för att möta varje barn utifrån sina förutsättningar och behov samt ge eleverna goda kunskaper till ett livslångt lärande.

Vi satsar på en hög lärartäthet. Det innebär att vi i år F-3 har två lärare/klass. I år F-6 har tre lärare/årskurs samt resurspersonal runt varje årskurs. Det innebär att varje elev möter färre antal vuxna vilket skapar en ökad trygghet.

På våra raster har vi varje dag organiserade rastlekar med pedagoger. Vi har också ett trygghetsteam som arbetar förebyggande för att eleverna ska känna sig trygga under hela skoldagen.

Vi har ett fokusbibliotek och maten tillagas på skolan av egen kock.

För att skapa en trygg skola har vi valt att ha gemensamma aktiviteter över stadiegränserna. Pedagogerna använder sig av vår fina närmiljö som erbjuder vacker natur och en lugn miljö för våra elever.

Välkommen till oss!


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
70.2
Värdegrund
Medelvärde
73.4
Utveckling och lärande
Medelvärde
72.5
Elevinflytande
Medelvärde
64.3
Lokaler och mat
Medelvärde
52.8
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
83.1
Fritid
Medelvärde
77.0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
81.1
Värdegrund
Medelvärde
81.7
Utveckling och lärande
Medelvärde
82.8
Elevinflytande
Medelvärde
73.8
Lokaler och mat
Medelvärde
74.6
Fritidshem
Medelvärde
84.5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"