62 av 62 träffar matchar dina val
Arenaskolan
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Profil/inriktning:  Fotboll, Innebandy, Ishockey, Konståkning, Simning, Tennis
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  7, 8, 9
 • Antal elever: 508
  Årskurs 7: 196
  Årskurs 8: 178
  Årskurs 9: 134

Beskrivning

Arenaskolan är en idrottsskola och öppnar till hösten 2016 vid Linköpings Arena. Arenaskolan erbjuder elever bra förutsättningar för studier och aktivt idrottande.

Följande profiler startar hösten 2016:

- Fotbollsprofil
- Hockeyprofil
- Innebandyprofil
- Allmän idrottsprofil med specifik Inriktning mot individuell idrott inom tennis, konståkning och simning läsåret

Arenaskolans vision är följande:

Kunskap - Vi arbetar med Bedömning för lärande, vilket bland annat betyder tydliga mål, kopplat till undervisning och bedömning.

Trygghet och studiero - Vi arbetar aktivt med trygghet och studiero då det är grunden för framgångsrikt lärarande.

Delaktighet och samverkan - Vi arbetar för att elever och föräldrar ska känna sig delaktiga i skolans verksamhet och utbildning genom aktivt elevrådsarbete och kontinuerliga föräldrarådsmöten. Vi har ett utvecklande samarbete med idrottsföreningar i Linköping kopplat till de idrottsprofiler vi erbjuder.

Tillsammans är vi Arenaskolan!


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fastes gata 2B
 • Postadress: Arenaskolan
  581 81 LINKÖPING
 • E-post: Arenaskolan ostraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Arenaskolan 
 • Rektor: Cecilia Persson
 • Telefon:
  013-20 79 41
 • Rektor biträdande: Jenny Seger
 • Telefon:
  013-207803
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
64,6
Värdegrund
Medelvärde
72,2
Utveckling och lärande
Medelvärde
65,4
Elevinflytande
Medelvärde
52,4
Lokaler och mat
Medelvärde
60,5
Fritidsgård
Medelvärde
82,1
Fritid
Medelvärde
84,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Askeby skola
 • Område/stadsdel:  Askeby
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 196
  Årskurs 1: 20
  Årskurs 2: 22
  Årskurs 3: 25
  Årskurs 4: 37
  Årskurs 5: 34
  Årskurs 6: 41
  Årskurs F: 17

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Askeby Skola 1
 • Postadress: Askeby skola
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 55 81
 • E-post: Askeby skola ostraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Askeby skola 
 • Rektor: Thomas Ahola
 • Telefon:
  013-29 49 79
 • Rektor biträdande: Linda Edin
 • Telefon:
  013-20 55 92
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
75,5
Värdegrund
Medelvärde
80,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
74,0
Elevinflytande
Medelvärde
70,8
Lokaler och mat
Medelvärde
73,0
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
89,7
Fritid
Medelvärde
89,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
86,6
Värdegrund
Medelvärde
88,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
88,0
Elevinflytande
Medelvärde
81,2
Lokaler och mat
Medelvärde
84,4
Fritidshem
Medelvärde
87,3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Atlasskolan
 • Område/stadsdel:  Garnisonen
 • Profil/inriktning:  Internationalisering
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 337
  Årskurs 1: 52
  Årskurs 2: 38
  Årskurs 3: 59
  Årskurs 4: 38
  Årskurs 5: 49
  Årskurs 6: 48
  Årskurs F: 53

Beskrivning

Atlasskolan är en kommunal enskild skola med språkinriktning för elever från F-klass till och med årskurs 6. Språkinriktningen innebär att alla elever får mer engelska redan från årskurs ett och att alla erbjuds en introduktion i spanska på lågstadiet. Från och med årskurs 4 börjar våra elever läsa franska, spanska eller tyska som språkval. För de elever som vill vänta med sitt språkval till årskurs 6 finns möjlighet att välja ytterligare studier i engelska.

Efter årskurs 6 fortsätter språkinriktningen på Elsa Brändströms högstadieskola. Det förutsätter ett aktivt val i samband med skolvalet till årskurs 7.

På Atlasskolan finns också två klasser med engelska som undervisningsspråk. Dessa klasser är reserverade för elever som vistas tillfälligt i Sverige. Vi har också en portugisisk sektion med elever från Brasilien.

Elevunderlaget och lärarpersonalen har stark internationell prägel. De flesta av våra språklärare undervisar i sitt modersmål (engelska, franska, spanska) och samtliga har svensk lärarlegitimation. Vi har goda resultat under en lång följd av år och en av orsakerna är språkinriktningen och det internationella perspektivet. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever vilket också leder till goda resultat. På Atlasskolan får man bli den man har möjlighet att vara!

Vi utbildar framtidens världsmedborgare som fritt kan röra sig på den internationella arenan med goda språkkunskaper som grundläggande färdighet


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Brigadgatan 18
 • Postadress: Atlasskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 73 62
 • E-post: Atlasskolan atlas@linkoping.se
 • Webbplats: Atlasskolan 
 • Rektor: Monika Shaffeir
 • Telefon:
  013-20 75 10
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
77,7
Värdegrund
Medelvärde
83,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
78,7
Elevinflytande
Medelvärde
67,1
Lokaler och mat
Medelvärde
61,4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
88,2
Fritid
Medelvärde
89,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
87,8
Värdegrund
Medelvärde
87,3
Utveckling och lärande
Medelvärde
89,7
Elevinflytande
Medelvärde
84,6
Lokaler och mat
Medelvärde
75,9
Fritidshem
Medelvärde
88,9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Bankekinds skola
 • Område/stadsdel:  Bankekind
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3
 • Antal elever: 64
  Årskurs 1: 14
  Årskurs 2: 22
  Årskurs 3: 9
  Årskurs F: 19

Beskrivning

KREATIVA AKTIVITETER DÄR BARNEN BLIR SEDDA
Bankekinds skola ligger vackert belägen på landsbygden ca en och en halv mil från Linköpings centrum. Natursköna omgivningar och med sjöutsikt från skolgården ges det stora möjligheter för lek och av-koppling. Skolan har en stor grön skolgård med många roliga lekplatser som inbjuder till kreativa aktiviteter.

På små skolor där alla elever blir sedda, lär sig barnen bra. Att bli sedd är en väsentlig sak i livet. Alla elever känner varandra på skolan, vilket gynnar ett gott kamratskap mellan barnen. Engagerade pedagoger tar ett stort ansvar på skolan för allt från skolbussar, raster och undervisning, fritidstiden och mycket mer.

I förskoleklassen arbetar förskollärare tillsammans med barnen.
Det är spännande att få börja i förskoleklass som är det första steget in i skolan. Skolans restaurang serverar god mat. Sallad och grönsaker serveras dagligen till våra rätter.

Pedagoger, talpedagog och specialresurs ser till att våra elever kartläggs och ger stöd till elever som behöver extra träning eller hjälp.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Svinstadsvägen 80
 • Postadress: Bankekinds skola
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 55 82
 • E-post: Bankekinds skola ostraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Bankekinds skola 
 • Rektor: Thomas Ahola
 • Telefon:
  013-29 49 79
 • Rektor biträdande: Linda Edin
 • Telefon:
  013-20 55 92
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
78,2
Värdegrund
Medelvärde
85,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
82,5
Elevinflytande
Medelvärde
59,1
Lokaler och mat
Medelvärde
89,7
Fritidshem
Medelvärde
91,3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Berzeliusskolan
 • Område/stadsdel:  Vasastaden
 • Profil/inriktning:  Idrott, NO, Spetsutbildning
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  7, 8, 9
 • Antal elever: 688
  Årskurs 7: 229
  Årskurs 8: 228
  Årskurs 9: 231

Beskrivning

BERZELIUSSKOLAN - DITT CENTRALA VAL
På Berzeliusskolan finns tre arbetslag; Alfa, Beta och Gamma. Som elev tillhör du ett av lagen och undervisas av samma lärare i tre år. Du har också en egen mentor som hjälper dig under din studietid.

Skolan erbjuder även idrottsprofil och NO-inriktning. Idrottsprofilens tanke är att du ska få prova på olika idrotter, samt få extra utbildning i kost, träning och ledarskap. No-inriktningen arbetar både praktiskt och teoretiskt inom fysik, kemi, biologi och teknik. Väljer du någon profil/inriktning har du tre timmar extra undervisning per vecka i dessa ämnen inom ordinarie tid. Från och med höstterminen 2012 kan du även söka till Spetsutbildning i matematik och no-ämnen.

Undervisningen på Berzeliusskolan utgår från tydliga pedagogiska planeringar i varje ämne. Du har också möjlighet att fördjupa/stärka dig i vissa ämnen på handledningstid; egen tid som du planerar själv eller tillsammans med din mentor. För Berzeliusskolan är det viktigt att tillgodose elevens individuella utveckling.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 25
 • Postadress: Berzeliusskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 74 00
 • E-post: Berzeliusskolan berzelius@linkoping.se
 • Webbplats: Berzeliusskolan 
 • Rektor: Jonas Gårdstam
 • Telefon:
  013-20 71 18
 • Rektor: Åse Mellerskog
 • Telefon:
  013-20 74 11
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
68,0
Värdegrund
Medelvärde
74,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
67,8
Elevinflytande
Medelvärde
59,3
Lokaler och mat
Medelvärde
55,1
Fritidsgård
Medelvärde
80,0
Fritid
Medelvärde
77,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Björkö Friskola
 • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
 • Profil/inriktning:  Waldorf
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 220
  Årskurs 1: 25
  Årskurs 2: 24
  Årskurs 3: 24
  Årskurs 4: 23
  Årskurs 5: 23
  Årskurs 6: 25
  Årskurs 7: 19
  Årskurs 8: 16
  Årskurs 9: 18
  Årskurs F: 23

Beskrivning

Björkö friskola ligger vackert belägen med utsikt över Roxen och erbjuder en trygg och naturnära skolmiljö. Skolgården har stora gräsytor, skog, backar och en bäck vilket tillsammans skapar fantastiska lekutrymmen. Det finns goda kommunikationsmöjligheter till Linköping.

Skolan drivs utan vinstintresse och alla intäkter investeras i verksamheten. Vi har waldorfpedagogisk inriktning, vilket innebär stor tyngdpunkt på upplevelser, kreativitet och skapande. Delar av undervisningen bedrivs tematiskt i sammanhängande perioder om två till fem veckor. Skolan uppmärksammar årets högtider genom fester och aktiviteter runt olika högtidsdagar som skördefest och valborgsfirande. Föräldraengagemanget är stort då föräldrar deltar i skolans styrelse och även i skolans inre och yttre miljö genom städning, trädgårdsdagar och julmarknad.

Skolans byggnader har ett miljötänk i materialval och utförande. Den fina miljön inomhus och utomhus skapar arbetsro och goda förutsättningar för kunskapande. Skolan håller på att bygga ett nytt matslashus för att kunna erbjuda mat av hög kvalitet med ekologisk och närodlad mat.

Undervisningen på skolan håller hög kvalitet och är väl uppdaterad med den nationella kursplanen.
Vi har hög lärartäthet och lärarna är välutbildade och mycket engagerade. Skolan har cirka 225 elever med en klass i varje årskurs där varje klass har sitt eget hemklassrum. På skolan finns också ämnesrum för NO, slöjd, idrott, eurytmi, drama och musik.

Musik, drama, bild, slöjd och idrott påbörjas redan i första klass och löper sedan som en röd tråd genom hela skolgången. De estetiska ämnena ges stort utrymme – både som självständiga ämnen och naturliga inslag i den teoretiska undervisningen. Det ökar elevernas möjlighet att utforska, bearbeta och förstå undervisningens innehåll ur olika perspektiv.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Björkö Friskola 1
 • Postadress: Björkö Friskola
  590 75 LJUNGSBRO
 • Telefon: 013-662 30
 • E-post: Björkö Friskola info@bjorkofriskola.see
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
60,6
Värdegrund
Medelvärde
70,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
62,0
Elevinflytande
Medelvärde
43,9
Lokaler och mat
Medelvärde
67,0
Fritid
Medelvärde
70,9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Björnkärrsskolan
 • Område/stadsdel:  Ryd
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 192
  Årskurs 1: 25
  Årskurs 2: 25
  Årskurs 3: 29
  Årskurs 4: 21
  Årskurs 5: 23
  Årskurs 6: 32
  Årskurs F: 37

Beskrivning

Björnkärrsskolan har drygt 200 elever från förskoleklass till årskurs 6 . Här finns en klass i varje årskurs förutom i förskoleklass och årskurs 6, där det finns två klasser. Vi har välutbildad och engagerad personal som arbetar i arbetslag för att på bästa sätt kunna möta alla elevers behov av stöd och stimulans.
På skolan finns också en internationell klass, Förberedelseklass (FBK), för de elever som är nyanlända till Sverige och som börjar i sin hänvisningsskola efter cirka ett år. FBK-klassen samverkar med de andra klasserna på skolan i olika aktiviteter som t ex friluftsdagar och temadagar.
Vi har tillgång till Nya Rydsskolans större idrottshall, musiksal, slöjdsal och hemkunskap.

Fritidshem
Fritidshemsverksamheten finns för barn och elever i F-3 och är integrerad i skolan. Vi har två avdelningar, Björnen och Lejonet. Alla våra fritidspedagoger arbetar under skoltid i klasserna vilket skapar en helhetssyn kring barnen


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ellen Keys gata 6
 • Postadress: Björnkärrsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 78 53
 • E-post: Björnkärrsskolan vastraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Björnkärrsskolan 
 • Rektor: Marie Jonsson
 • Telefon:
  013-263144
 • Rektor biträdande: Sofie Lönn Grebner
 • Telefon:
  0725820714
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
80,8
Värdegrund
Medelvärde
81,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
81,3
Elevinflytande
Medelvärde
78,0
Lokaler och mat
Medelvärde
73,6
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
83,7
Fritid
Medelvärde
90,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
85,0
Värdegrund
Medelvärde
84,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
87,1
Elevinflytande
Medelvärde
82,0
Lokaler och mat
Medelvärde
78,5
Fritidshem
Medelvärde
90,8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Blästadsskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 324
  Årskurs 1: 44
  Årskurs 2: 42
  Årskurs 3: 55
  Årskurs 4: 41
  Årskurs 5: 50
  Årskurs 6: 43
  Årskurs F: 49

Beskrivning


Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år.

Skolgården gränsar till fin natur och skogsområden samt flera stora gräsplaner.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete.

Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet:

- Att aktivt ta del i lärandet

- Att utveckla sina egna förmågor

- Att ges möjligheten till en helhetssyn på tillvaron

- Att få känna glädje i skolarbetet i en trygg och lugn miljökartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ekholmsvägen 117
 • Postadress: Blästadsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 66 68
 • E-post: Blästadsskolan sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Blästadsskolan 
 • Rektor: Christina Bradley Ireman
 • Telefon:
  013-20 79 61
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
76,3
Värdegrund
Medelvärde
80,1
Utveckling och lärande
Medelvärde
76,6
Elevinflytande
Medelvärde
71,2
Lokaler och mat
Medelvärde
64,0
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
88,3
Fritid
Medelvärde
84,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
82,2
Värdegrund
Medelvärde
88,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
85,1
Elevinflytande
Medelvärde
67,3
Lokaler och mat
Medelvärde
81,9
Fritidshem
Medelvärde
87,3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Brokinds skola
 • Område/stadsdel:  Brokind
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 124
  Årskurs 1: 18
  Årskurs 2: 18
  Årskurs 3: 17
  Årskurs 4: 13
  Årskurs 5: 21
  Årskurs 6: 21
  Årskurs F: 16

Beskrivning

Närhet och samsyn med eleverna i centrum

Brokinds skola är belägen i Brokinds samhälle. Det är en nybyggd skola med lokaler anpassade till dagens läroplan. Vi har till exempel både musiksal och två slöjdsalar. Dessutom är alla klassrum IT-anpassade. I samma byggnad som skolan finns även förskola. Under 2017 kommer kommunen bygga en fullstor idrottshall mitt emot skolan.

Verksamheten präglas av ett arbetssätt med eleverna i centrum och ett nära samarbete mellan lärarna i skolan och på fritidshemmet. Närheten och samsynen mellan verksamheterna från förskoleklass till skola och fritidshemmet medför att vi anser oss kunna se, ta tillvara på och utveckla alla elevers olika talanger. På Brokinds skola blir alla elever sedda och bekräftade för dem de är.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Melskogsvägen 32
 • Postadress: Brokinds skola
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-208720
 • E-post: Brokinds skola sodraskolomradet@linkoping.se
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
74,4
Värdegrund
Medelvärde
80,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
74,3
Elevinflytande
Medelvärde
64,6
Lokaler och mat
Medelvärde
77,5
Fritid
Medelvärde
83,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
83,4
Värdegrund
Medelvärde
84,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
85,4
Elevinflytande
Medelvärde
77,4
Lokaler och mat
Medelvärde
83,0
Fritidshem
Medelvärde
83,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Brunnbyskolan
 • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 228
  Årskurs 1: 33
  Årskurs 2: 35
  Årskurs 3: 41
  Årskurs 4: 37
  Årskurs 5: 26
  Årskurs 6: 24
  Årskurs F: 32

Beskrivning

Det här är en förenklad informationssida om skolan. För att komma till skolans hemsida, med läsårstider, organisationsbeskrivning, kontaktuppgifter m.m. klickar man på länken längst upp i högerspalten.


På Brunnbyskolan går elever från förskoleklass till år 6. År 1-3 har 2 åldersblandade- och 2 åldershomogena klasser.
År 4-6 har 5 åldershomogena klasser.

I direkt anslutning till F-3 klasserna finns fritidshemmet som består av 4 avdelningar. Där erbjuds eleverna många olika aktiviteter.

Sjukanmälan görs på telefon 013- 20 63 59. Telefonen är bemannad från kl. 07.30. Tala in meddelande om ingen svarar.

Ledighet för elev kan beviljas för kortare ledighet. Vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ledighetsansökan. Denna lämnas till klassläraren.

Ledighet under provdagar för nationella prov i årskurs 6 beviljas inte. (Se skolans hemsida)


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Myrsättersgatan 26
 • Postadress: Brunnbyskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 63 59
 • E-post: Brunnbyskolan norraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Brunnbyskolan 
 • Rektor: Carolina Kastegård
 • Telefon:
  013-20 63 49
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
76,4
Värdegrund
Medelvärde
81,2
Utveckling och lärande
Medelvärde
75,7
Elevinflytande
Medelvärde
70,2
Lokaler och mat
Medelvärde
74,5
Fritid
Medelvärde
83,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
88,4
Värdegrund
Medelvärde
91,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
90,8
Elevinflytande
Medelvärde
80,1
Lokaler och mat
Medelvärde
87,8
Fritidshem
Medelvärde
93,5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"