62 av 62 träffar matchar dina val
Bäckskolan
 • Område/stadsdel:  Berga
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 174
  Årskurs 1: 26
  Årskurs 2: 23
  Årskurs 3: 15
  Årskurs 4: 26
  Årskurs 5: 24
  Årskurs 6: 24
  Årskurs F: 36

Beskrivning

TRYGGHET OCH KUNSKAP GER TRIVSEL

Bäckskolan ligger i ett naturskönt område i stadsdelen Berga. Skolan ligger intill Tinnerbäcken, Eklandskapet Tinnerö samt skogs- och fritidsområden som ger eleverna stimulans för lek och lärande. Den nybyggda och renoverade skolan har ca 270 elever från förskoleklass till skolår 6. Till skolan hör också fyra fritidshemsavdelningar och fritidsklubb för åk 4-6 eleverna.

Bäckskolan arbetar för ett lustfyllt lärande där språket har en framskjuten roll i allt vårt arbete. Läsa, skriva och räkna ser vi som angelägna grundläggande baskunskaper. Engagerade pedagoger gör skolan till arena där olika kompetenser kan förverkligas hos våra elever. Förskoleklassen är det första steget in i skolans värld där grunden till fortsatt lärande läggs.
Skolan har ett nystartat fokusbibliotek med en bibliotekarie som arbetar heltid och stödjer eleverna i biblioteket och klasserna.

På skolan arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsfrågor.

Skolan arbetar för att ge elever och föräldrar en tydlig bild av de mål och riktlinjer som skolan arbetar med. Bäckskolan är en mångkulturell skola med elever från olika länder och kulturer som ger oss nya kunskaper


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Konstruktörsgatan 104
 • Postadress: Bäckskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 87 29
 • E-post: Bäckskolan sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Bäckskolan 
 • Rektor: Henrik Sävmo
 • Rektor biträdande: Maria Lundin
 • Telefon:
  013-20 87 28
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
75,8
Värdegrund
Medelvärde
79,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
79,8
Elevinflytande
Medelvärde
62,6
Lokaler och mat
Medelvärde
71,6
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
82,7
Fritid
Medelvärde
90,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
80,1
Värdegrund
Medelvärde
86,3
Utveckling och lärande
Medelvärde
83,8
Elevinflytande
Medelvärde
64,0
Lokaler och mat
Medelvärde
79,1
Fritidshem
Medelvärde
90,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Dar al Uloum
 • Område/stadsdel:  Skäggetorp
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 55
  Årskurs 1: 8
  Årskurs 2: 7
  Årskurs 3: 8
  Årskurs 4: 7
  Årskurs 5: 6
  Årskurs 6: 6
  Årskurs 7: 6
  Årskurs 8: 3
  Årskurs 9: 4

Beskrivning

Om du vill söka till denna skola ska du kontakta skolans rektor, tel 013-17 73 44.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Skattegården 7A
 • Postadress: Skattegården 7A
  586 48 LINKÖPING
 • Telefon: 013-17 73 44
 • E-post: Dar al Uloum dau.mouafi@telia.com
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
100,0
Värdegrund
Medelvärde
100,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
100,0
Elevinflytande
Medelvärde
100,0
Lokaler och mat
Medelvärde
98,8
Fritid
Medelvärde
100,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
100,0
Värdegrund
Medelvärde
100,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
100,0
Elevinflytande
Medelvärde
100,0
Lokaler och mat
Medelvärde
100,0
Fritid
Medelvärde
100,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
100,0
Värdegrund
Medelvärde
100,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
100,0
Elevinflytande
Medelvärde
100,0
Lokaler och mat
Medelvärde
100,0
Fritidshem
Medelvärde
100,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Ekdungeskolan
 • Område/stadsdel:  Tallboda
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3
 • Antal elever: 276
  Årskurs 1: 64
  Årskurs 2: 74
  Årskurs 3: 74
  Årskurs F: 64

Beskrivning


Två små byggnader - en skola

Ekdungeskolan och Tallbodaskolan ligger i Tallboda ca 6 km från Linköpings centrum. Skolorna i Tallboda ligger i en härlig miljö där vi gärna använder skogen och skolgården som ett extra klassrum. Genom lek och glädje får barnen bättre hälsa och ny energi för lärande. Vi ser hela barnet och tar hänsyn till både kropp och själ.

På Ekdungeskolan har vi elever från förskoleklass upp till årskurs 3, på Tallbodaskolan går elever i årskurs 4-6. Från och med hösten 2012 står en nybyggd del och matsal färdig för invigning på Ekdungeskolan.

Våra två små skolor skapar förutsättningar för att alla barn och vuxna känner varandra, alla barn blir sedda och gott kamratskap bildas mellan barnen. Kompetent och engagerad personal sätter individen i fokus och ser till varje barns enskilda behov. Barnen är vårt gemensamma ansvar. Vi värnar om varandra genom ett aktivt värdegrundsarbete och ett faddersystem mellan yngre och äldre barn. All personal i skolan arbetar aktivt för att alla barn får vara med i lek och aktivitet.

På Ekdungeskolan sker ett aktivt samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Vi hjälps åt att se barnets behov under hela dagen. Närheten till kulturliv i Linköpings stadskärna gör att eleverna ges möjlighet att ta del av kultur- och friluftsliv i Linköping.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Stormvägen 81
 • Postadress: Ekdungeskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 78 45
 • E-post: Ekdungeskolan ostraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Ekdungeskolan 
 • Rektor: Monica Långström
 • Telefon:
  013-20 57 77
 • Rektor biträdande: Mikael Almén
 • Telefon:
  013-26 27 98
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
81,9
Värdegrund
Medelvärde
85,7
Utveckling och lärande
Medelvärde
82,8
Elevinflytande
Medelvärde
74,9
Lokaler och mat
Medelvärde
72,8
Fritidshem
Medelvärde
87,4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Ekholmsskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Profil/inriktning:  Fotboll, Matematik, NO
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  7, 8, 9
 • Antal elever: 342
  Årskurs 7: 124
  Årskurs 8: 108
  Årskurs 9: 110

Beskrivning

Trivsel och trygghet en förutsättning för kunskap och lärande

För oss är trivsel och trygghet den grund som lärandet vilar på. Vi diskuterar regelbundet gemensamma frågor som etik och moral, kamratskap och arbetsklimatet i klassrummet.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska förstå vad som krävs för att utvecklas kunskapsmässigt. Personalens utbildning och höga kompetens bidrar till detta.

I undervisningen utgår vi från tydliga pedagogiska planeringar i alla ämnen. Vi eftersträvar en tydlig och strukturerad undervisning men också att eleverna är delaktiga i planeringen av innehåll och arbetsätt i sitt skolarbete.

Vi använder oss av ett digitalt verktyg för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Inför utvecklingssamtalet får elev och förälder tillgång till skolans dokumentation.

För att nå ett bra resultat eftersträvar vi en bra samverkan mellan hem och skola. Vi har kontinuerlig kontakt med hemmet, vi bjuder in till föräldramöten varje termin och genomför utvecklingssamtal där elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling står i centrum.

Kurator, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog bildar skolans elevhälsoteam. Tillsammans med övrig personal arbetar teamet för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Skolan har många fina traditioner och trivselaktiviteter som skapar en lustfylld variation i elevernas vardag.

Våra välutrustade lokaler lägger grunden för en bra undervisning i de praktiskt - estetiska ämnena och i idrott.

Från och med läsåret 2013-2014 erbjuder Ekholmsskolan fotbollsprofil. I anslutning till skolan finns konstgräsplan och vi kommer att samarbeta med föreningar i området.

Vi erbjuder även inriktning mot naturorienterande ämnen och matematik. Detta innebär att eleverna har mer tid per vecka i matematik och naturorienterande ämnen.

Våra välutrustade lokaler i naturvetenskapliga ämnen bidrar till att undervisningen håller en hög standard i dessa ämnen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ekholmsvägen 48
 • Postadress: Ekholmsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 77 42
 • E-post: Ekholmsskolan sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Ekholmsskolan 
 • Rektor: Magnus Thor
 • Telefon:
  013-20 77 43
 • Rektor biträdande: Elisabeth Peterffy Moberg
 • Telefon:
  013-20 77 13
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
67,2
Värdegrund
Medelvärde
73,7
Utveckling och lärande
Medelvärde
67,2
Elevinflytande
Medelvärde
58,3
Lokaler och mat
Medelvärde
62,3
Fritidsgård
Medelvärde
84,0
Fritid
Medelvärde
82,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Ekkälleskolan
 • Område/stadsdel:  Ekkällan
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 207
  Årskurs 1: 45
  Årskurs 2: 40
  Årskurs 3: 46
  Årskurs 4: 22
  Årskurs 5: 14
  Årskurs 6: 13
  Årskurs F: 27

Beskrivning

Det här är en förenklad informationssida. Gå till skolans hemsida för mer information.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Bataljonsgatan 24
 • Postadress: Ekkälleskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-29 48 30
 • E-post: Ekkälleskolan ostraskolomradet@linkoping.se
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
81,6
Värdegrund
Medelvärde
85,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
85,4
Elevinflytande
Medelvärde
68,3
Lokaler och mat
Medelvärde
77,1
Fritid
Medelvärde
93,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
87,9
Värdegrund
Medelvärde
87,3
Utveckling och lärande
Medelvärde
88,8
Elevinflytande
Medelvärde
87,1
Lokaler och mat
Medelvärde
93,7
Fritidshem
Medelvärde
89,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Ekängens skolor
 • Område/stadsdel:  Ekängen
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 528
  Årskurs 1: 82
  Årskurs 2: 86
  Årskurs 3: 88
  Årskurs 4: 67
  Årskurs 5: 67
  Årskurs 6: 64
  Årskurs F: 74

Beskrivning

Välkommen till Ekängens skolor
Våra skolor är belägna i en härlig miljö nära Roxen. Vi erbjuder trivsamma och ljusa lokaler anpassade för verksamheten.
Alla elever i Förskoleklass och årskurs 1går på Bärstadskolan och eleverna i årskurs 2-6 på Ekängsskolan.

Våra prioriterade mål läsåret 2015-2016 är Kunskaper och Normer och värden.
Skolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Vi arbetar med tydliga planeringar för arbetsområden och lektioner. Varje elev har en individuell utvecklingsplan, vilket medför att eleven blir delaktig i sitt eget lärande.
Pedagogerna i skolan och på fritidshemmen skapar en trygg och stimulerande miljö, med varierande arbetssätt och olika undervisningsformer. Vi arbetar utifrån en helhetssyn av eleven och elevens behov.

Skolan arbetar kontinuerligt med att eleverna ska känna trygghet och studiero.
Det är viktigt att vi har en god gemenskap och ett gott arbetsklimat på och mellan våra skolor.
Vi arbetar för att eleverna ska känna sig sedda och att vi tror på deras förmåga. Vi arbetar för att skapa ett positivt och uppmuntrande klimat för lärande.
Alla klasser har varje vecka schemalagd tid då vi arbetar förebyggande med värdegrundsfrågor.

På skolorna finns ett elevhälsoteam bestående av skolledning, psykolog, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärande situation som möjligt för eleverna. Arbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Skolans inriktning är Utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik är för oss ett sätt att lära i alla ämnen där vi använder "uterummet" som en inspirerande inlärningsmiljö. På promenadavstånd finns vår skolskog som används av såväl skola och fritidshem. Ett särskilt avtal ger oss rätt att använda skogens resurser lite utöver vad allemansrätten tillåter.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hästhagsvägen 14
 • Postadress: Ekängens skolor
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 37 11
 • E-post: Ekängens skolor ostraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Ekängens skolor 
 • Rektor: Adalheidur Östlund
 • Telefon:
  013-20 87 67
 • Rektor biträdande: Carina Brage
 • Rektor biträdande: Yvonne Skräddar
 • Telefon:
  013-29 41 11
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
70,5
Värdegrund
Medelvärde
74,2
Utveckling och lärande
Medelvärde
71,0
Elevinflytande
Medelvärde
62,5
Lokaler och mat
Medelvärde
63,7
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
90,2
Fritid
Medelvärde
84,3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
89,3
Värdegrund
Medelvärde
90,2
Utveckling och lärande
Medelvärde
89,8
Elevinflytande
Medelvärde
87,2
Lokaler och mat
Medelvärde
86,2
Fritidshem
Medelvärde
91,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Elsa Brändströms skola
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Profil/inriktning:  Språkinriktning
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  7, 8, 9
 • Antal elever: 377
  Årskurs 7: 131
  Årskurs 8: 134
  Årskurs 9: 112

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Klostergatan 14
 • Postadress: Elsa Brändströms grundskola
  581 81 LINKÖPING
 • E-post: Elsa Brändströms skola ostraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Elsa Brändströms skola 
 • Rektor: Anders Ekelund
 • Telefon:
  013-26 37 95
 • Rektor biträdande: Elisabeth Karelid
 • Telefon:
  013205437
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
70,9
Värdegrund
Medelvärde
78,8
Utveckling och lärande
Medelvärde
70,3
Elevinflytande
Medelvärde
61,0
Lokaler och mat
Medelvärde
59,4
Fritidsgård
Medelvärde
78,0
Fritid
Medelvärde
67,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Folkungaskolan
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Profil/inriktning:  Musik, Dans, Science
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 678
  Årskurs 4: 52
  Årskurs 5: 53
  Årskurs 6: 52
  Årskurs 7: 196
  Årskurs 8: 184
  Årskurs 9: 141

Beskrivning

GODA KUNSKAPER INFÖR FRAMTIDEN

SCIENCEINRIKTNING
Är du intresserad av att få fördjupade kunskaper i matematik, engelska, naturvetenskapliga och samhällsinriktade ämnen? Har du höga ambitioner med ditt skolarbete, tycker du om utmaningar och jobbar gärna ämnesövergripande och vill du skaffa dig fördjupade kunskaper inför framtiden? I så fall är Scienceprofilen på Folkungaskolan ditt val till år 7. Till hösten erbjuder vi 26 platser.

MUSIKPROFIL
Tycker du om att sjunga, spelar du instrument och känner glädje över att musicera? Önskar du få fördjupade kunskaper i musik i form av körsång, musikteori och musikhistoria? Älskar du utmaningar, scenframträdanden och har höga ambitioner med ditt skolarbete?
Till hösten kommer det att finnas ett antal platser att söka till våra musikklasser. Sökande kommer bli kallade till ett test. De som eventuellt inte kommer in placeras på kölista efter resultat. Vid eventuella avhopp från musikklasserna tas nya elever in från kölistan.

DANSPROFIL
Är du dansintresserad och gillar att stå på scen? Gillar du att ge järnet i coola danser med fullt ös, då är dansprofil något för dig. Här får du möjlighet till en grundläggande dansutbildning med fokus på streetdance, jazzdans och modern dans. Vi lägger fokus på glädjen och lusten i att dansa samt att få uttrycka sig genom dans. Sökande kommer bli kallade till ett test. De som eventuellt inte kommer in placeras på kölista efter resultat. Vid eventuella avhopp från dansklassen tas nya elever in från kölistan. Till hösten erbjuder vi 26 platser.

FAKTA
Profil/Inriktning:
Musik - årskurs 4 - 9
Dans och Science - årskurs 7 - 9
Adress: Folkungagatan 20
Telefonnummer: 013-20 77 00
Huvudman: Linköpings Kommun
Hemsida: www.folkungaskolan.se


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Folkungagatan 20
 • Postadress: Folkungaskolan
  582 35 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 77 00
 • E-post: Folkungaskolan folkungaskolan@linkoping.se
 • Webbplats: Folkungaskolan 
 • Rektor: Anders Wänström
 • Telefon:
  013-20 68 65
 • Rektor: Maria Nicoleta Todea
 • Telefon:
  013-20 76 85
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
69,1
Värdegrund
Medelvärde
77,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
67,5
Elevinflytande
Medelvärde
61,1
Lokaler och mat
Medelvärde
66,2
Fritidsgård
Medelvärde
79,7
Fritid
Medelvärde
79,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
76,7
Värdegrund
Medelvärde
83,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
75,2
Elevinflytande
Medelvärde
68,7
Lokaler och mat
Medelvärde
71,9
Fritid
Medelvärde
84,5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Fredriksbergsskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 179
  Årskurs 1: 19
  Årskurs 2: 21
  Årskurs 3: 23
  Årskurs 4: 21
  Årskurs 5: 41
  Årskurs 6: 26
  Årskurs F: 28

Beskrivning

Med sitt natursköna läge utgör Fredriksbergsskolan en oas i Linköpings södra stadsdelar. Gröna områden, fria lekytor och närheten till naturen stimulerar och aktiverar barnen på ett hälsofrämjande sätt. Vid undervisning utomhus använder barnen alla sinnen samtidigt som inlärningen kopplas till något positivt.

På skolan är det nära till allt och alla. Barn och föräldrar vet att rektor, skolsköterska, bibliotek och andra nödvändiga delar av verksamheten finns i skolans lokaler. På Fredriksbergsskolan finns kompetent och engagerad personal som arbetar för att uppmärksamma varje enskilt barn och dess behov.

Med stort engagemang och god gemenskap sprids värderingen om en skola för alla. På Fredriksbergsskolan samsas grundskola, RH-klasser, NP-klass och fritidshem, vilket förstärker ett öppet klimat och lär barnen att det är naturligt med mångfald. Personalen är mån om att barnen ska vara delaktiga i undervisning och planering, men även att relationen mellan barnen själva fungerar. Inget barn ska behöva stå utanför, därför finns det väl fungerande antimobbningsgrupp. I en trygg och naturnära miljö arbetar engagerad personal för ditt barns bästa.
Fredriksberg - naturligt nära!


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fredriksbergsvägen 37
 • Postadress: Fredriksbergsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 77 44
 • E-post: Fredriksbergsskolan sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Fredriksbergsskolan 
 • Rektor: Viola Molander
 • Telefon:
  013-20 77 44
 • Rektor biträdande: Susanna Lindell
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
75,8
Värdegrund
Medelvärde
79,7
Utveckling och lärande
Medelvärde
77,8
Elevinflytande
Medelvärde
65,8
Lokaler och mat
Medelvärde
73,4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
91,0
Fritid
Medelvärde
87,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
85,5
Värdegrund
Medelvärde
88,8
Utveckling och lärande
Medelvärde
87,4
Elevinflytande
Medelvärde
77,0
Lokaler och mat
Medelvärde
89,0
Fritidshem
Medelvärde
93,9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Frösunda Pandionskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 32
  Årskurs 4: 1
  Årskurs 5: 3
  Årskurs 6: 3
  Årskurs 7: 2
  Årskurs 8: 14
  Årskurs 9: 9

Beskrivning

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"
Albert Einstein (1879-1955)

Pandionskolan är en behandlingspedagogisk 1-9 skola för elever i behov av särskilt stöd. Vi vänder oss till grundskole- och grundsärskoleelever vars behov inte kan tillgodoses inom ordinarie skolverksamhet.

Vi har en lösningsfokuserad värdegrund där vi fokuserar på individens starka sidor och arbetar för att stärka elevens självkänsla och erfarenheter av att få lyckas.

Vi erbjuder en god utbildningsmiljö med små undervisningsgrupper och hög personaltäthet. Skoldagarna präglas av en tydlig struktur och en stor variation anpassat efter den enskilde elevens behov.

Personalen har god kompetens, samt lång erfarenhet av att arbeta med elever med beteendestörningar, socioemotionella svårigheter och neuropsykologiska diagnoser. Skolan präglas av stor flexibilitet och förmåga att hitta lösningar för att nå bättre måluppfyllelse.

För oss är ett nära samarbete med vårdnadshavare av avgörande betydelse. Vi har täta föräldrakontakter för att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Pandionskolan har även stor erfarenhet av nätverksarbete och har över tid byggt upp ett stort kontaktnät inom socialförvaltning, polis, BUP, Barnrehabilitering och näringsliv.

Pandionskolan har ett aktivt värdegrundsarbete och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra kvalitet och metoder i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna att lyckas.

Som komplement till ordinarie undervisningen har skolan tillgång till en verkstad, ateljé, musikrum och ett fullt utrustat kök. Möjligheter till utomhuspedagogik finns även genom Pandion Omsorgs Naturkraft.

Pandion Omsorg AB erbjuder även handledning, coaching och bildterapi för skolpersonal, socialförvaltning och föräldrar samt utbildning inom COPE, Comet och ART.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ålerydsvägen 13
 • Postadress: Ålerydsvägen 13
  589 23 LINKÖPING
 • Telefon: 013-12 68 08
 • E-post: Frösunda Pandionskolan sandra.sundman@frosunda.se
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
75,5
Värdegrund
Medelvärde
82,1
Utveckling och lärande
Medelvärde
70,8
Elevinflytande
Medelvärde
75,8
Lokaler och mat
Medelvärde
66,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"