62 av 62 träffar matchar dina val
Thea Privata Grundskola
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  7, 8, 9
 • Antal elever: 219
  Årskurs 7: 88
  Årskurs 8: 54
  Årskurs 9: 77

Beskrivning

Thea Privata Grundskola ligger mittemellan Resecentrum och Stora Torget på Kungsgatan 33 med en studiemiljö värd att upplevas. Vi är en fristående högstadieskola med verksamhet från årskurs 7 till 9 med idag 225 elever och två eller tre paralleller per årskurs. Nästa läsår startar vi på prov en klass i årskurs 6.

Vårt mål är att vara ett högstadium litet nog för att alla ska kunna känna varandra men stor nog för en god ämnesbredd och hög kompetens i kollegiet. Vi arbetar i traditionell form med undervisning i varje enskilt ämne. Arbetsro och matematik kännetecknar skolan och vi deltar årligen i flera stora matematiktävlingar i Sverige och Europa. I moderna språk undervisar vi i franska, tyska och spanska.

95 % av våra lärare i kollegiet har behörighet för det ämne de undervisar i och vi eftersträvar en jämn könsfördelning hos vår personal. Idag har vi lika många män som kvinnor på skolan.

Vi arbetar sedan skolans start med retorik som profil. Det sker genom en klassisk bildningsresa med elevernas personlighet som utgångspunkt. Undervisning i retorik sker varje vecka med behöriga lärare som ansvariga för undervisningen.

För dig som upplever att skolan är ny kan vi berätta att vi tidigare hette Klara Privata Grundskola.
Skolan har samma huvudman och verksamhet som tidigare men skolan har genomgått stora renoveringar sedan 2015 vilka nu är klara. Vår huvudman har mångårig erfarenhet av att verka som huvudman inom både högstadium och gymnasieskola, bland annat för Klara Gymnasium här i Linköping. Rektor för skolan är sedan ett år tillbaka Anne Lindblad Silfverswärd.

Med detta önskar vi er varmt välkomna på öppet hus i november eller januari. Se tider på vår hemsida www.theagrundskola.se På hemsidan sker även intresseanmälan till vår kö. Antagning sker liksom för de kommunala skolorna i Linköpings gemensamma antagning som öppnar i januari men elever antas därefter efter ködatum för intresseanmälan om fler sökande än platser finns.

Välkommen.

Rektor med personal


Tornhagsskolan
 • Område/stadsdel:  Gottfridsberg
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 790
  Årskurs 1: 83
  Årskurs 2: 89
  Årskurs 3: 87
  Årskurs 4: 74
  Årskurs 5: 76
  Årskurs 6: 74
  Årskurs 7: 72
  Årskurs 8: 79
  Årskurs 9: 82
  Årskurs F: 74

Beskrivning

Tornhagsskolan är en skola med förskoleklass till år 9 samt fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Tornhagsskolan ligger i en lugn och fin omgivning med närhet till Valla fritidsområde, Gamla Linköping och Rydskogen. Vi har även gångavstånd till Stadsbiblioteket, Domkyrkan och city. Skolområdet bjuder på en omväxlande miljö som främjar utomhuslek. Centralt på skolan finns naturliga samlingsplatser för våra elever, bland annat vårt nya bibliotek och vår cafeteria, Ficafé, för eleverna i år 7-9.

Oavsett stadie arbetar vi med gemensamma mål från förskoleklass till år 9. Att mötas över åldersgränser på exempelvis hälsodagar, bidrar till att utveckla elevernas självkänsla och inspirerar till ny kunskap. Inom ramen för elevens val erbjuder vi en mängd fördjupningar i skolans ämnen. Dessutom har vi friluftsliv som en röd tråd genom F-9. På högstadiet får eleverna bl.a. prova på vandringar (Östgötaleden, Bjänleden, LOK-milen), kanotpaddling med övernattning, cykeltur till Rosenkällasjön samt skidåkning i Romme.

Eleven i centum
Undervisningen på Tornhagsskolan utgår från tydliga målbeskrivningar i varje ämne. Varje individ är unik och vi strävar efter att tillgodose alla individers inlärning bl.a. genom att variera arbetet i olika gruppkonstellationer. Vi arbetar även med olika inlärningsstilar, dvs. att anpassa och stimulera varje individs utveckling och förmågor utifrån dennes behov och individuella förutsättningar.

Vi vill vara en skola där alla utmanas och får växa och är mycket stolta över att såväl intervjuer som enkäter visar att vi lyckas med både hög måluppfyllelse, trivsel och trygghet. Med kunskap, trygghet och glädje ger vi eleverna möjlighet att utveckla sina styrkor och förmågor. Att sätta eleven i centrum ställer höga krav på flexibilitet och mod att bryta invanda mönster. Kombinationen av traditioner och nytänkande gör Tornhagsskolan till en bra skola att växa i.


 • Webbplats:  Tornhagsskolan
 • Rektor: Catrine Månsson
 • Telefon:
  013-20 79 53
 • Rektor: Rose-Marie Angelöv
 • Telefon:
  013-20 56 37
 • Rektor biträdande: Inga Ivarsson Persson
 • Telefon:
  013-20 79 66
 • Rektor biträdande: Marie Olsson
 • Telefon:
  013-20 77 59
Grundskola, årskurs 7-9 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
67,7
Värdegrund
Medelvärde
71,7
Utveckling och lärande
Medelvärde
69,8
Elevinflytande
Medelvärde
58,0
Lokaler och mat
Medelvärde
58,2
Fritidsgård
Medelvärde
81,7
Fritid
Medelvärde
77,9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2018"
Grundskola, årskurs 4-6 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
72,9
Värdegrund
Medelvärde
75,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
74,6
Elevinflytande
Medelvärde
65,8
Lokaler och mat
Medelvärde
62,1
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
84,0
Fritid
Medelvärde
85,9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2018"
Trilobiten
 • Område/stadsdel:  Johannelund
 • Profil/inriktning:  Montessori
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 119
  Årskurs 1: 13
  Årskurs 2: 23
  Årskurs 3: 20
  Årskurs 4: 13
  Årskurs 5: 22
  Årskurs 6: 10
  Årskurs F: 18

Beskrivning

MONTESSORISKOLAN TRILOBITEN

Inget barn är det andra likt. Och alla barn är inte intresserade av samma sak samtidigt. Men alla barn är nyfikna och har en spontan lust att lära sig. Om de får göra det utan pekpinnar och i sin egen takt. Om lärarna mer står för stöd och inspiration än korvstoppning.

I montessoripedagogiken är det en självklarhet. Så när för femton år sedan samma synsätt infördes i de svenska läroplanerna hade vi jobbat med det i hundra år. Alla våra lärare har givetvis kompletterat sin vanliga examen med ytterligare utbildning i montessoripedagogik.

Vår utbildning går från det konkreta till det abstrakta. Det innebär att i våra klassrum finns materiel för såväl praktiska som intellektuella övningar. I matte t ex lär man sig först vaför man mäter och räknar på ett visst sätt. Först när barnet lärt sig matematikens uppbyggnad är det dags att lösa mer abstrakta problem utan hjälpmedel. Och som sagt, varje barn lär sig i sin egen takt.

Trilobiten är en fristående skola med förskola, grundskola och fritidshem. Skolan ligger i en helt ny byggnad med lugn omgivning utan trafik och med skogen intill. Så hos oss får ditt barn en lugn skolmiljö med ro att koncentrera sig på sitt skolarbete

VÄLKOMNA att kontakta oss om ni vill ha mer
information eller besöka oss!
OBS! Infart via Ålerydsvägen mittemot Lidl.


Grundskola, årskurs 4-6 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
74,2
Värdegrund
Medelvärde
76,1
Utveckling och lärande
Medelvärde
74,4
Elevinflytande
Medelvärde
71,4
Lokaler och mat
Medelvärde
67,8
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
83,0
Fritid
Medelvärde
88,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2018"
Grundskola, årskurs 2-3 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
78,1
Värdegrund
Medelvärde
78,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
76,7
Elevinflytande
Medelvärde
80,1
Lokaler och mat
Medelvärde
74,7
Fritidshem
Medelvärde
82,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2018"
Ulrika skola
 • Område/stadsdel:  Ulrika
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 21
  Årskurs 1: 1
  Årskurs 2: 5
  Årskurs 3: 6
  Årskurs 4: 4
  Årskurs 5: 1
  Årskurs 6: 2
  Årskurs F: 2

Beskrivning

OMTANKE OCH TRYGGHET
Ulrika skola är en liten F-6-skola på landet. Klasserna är åldersblandade och skolan har en klass från förskoleklassen till och med skolår 3 samt en klass från skolår 4 till och med 6.
Personalen arbetar mycket med barnens språkutveckling och har bla läsning varje dag. Förskoleklassen är ett förberedande år inför skolstarten med fokus på barnens språkutveckling och sociala färdigheter.
Ulrika skola är en skola där alla känner alla och där man gemensamt tar ansvar för varandra. Vi arbetar med kamratstödjare i det förebyggande arbetet med att skapa trygghet för eleverna.
Skolan har närhet till natur vilket utnyttjas i många sammanhang till exempel vid friluftsdagar.
Skola och skolbarnsomsorgen arbetar aktivt tillsammans och kompletterar varandra.


Vallastadens skola
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Område/stadsdel:  Västra Valla/Vallastaden
 • Antal elever: 98
  Årskurs 1: 23
  Årskurs 2: 11
  Årskurs 3: 7
  Årskurs 4: 15
  Årskurs 5: 10
  Årskurs 6: 4
  Årskurs F: 28

Vidingsjöskolan
 • Område/stadsdel:  Vidingsjö
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 334
  Årskurs 1: 43
  Årskurs 2: 44
  Årskurs 3: 50
  Årskurs 4: 45
  Årskurs 5: 51
  Årskurs 6: 57
  Årskurs F: 44

Beskrivning


Läsåret 2015/2016 är våra övergripande mål:

Hög måluppfyllelse
Likvärdighet
Stärka det professionella förhållningssättet

De övergripande målen ska genomsyra alla delar i vår verksamhet.
På Vidingsjöskolan går elever från förskoleklass till år sex. Vår ambition är att möta alla elever där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Därför arbetar vi med gemensamt år i alla årskurser, inklusive förskoleklass. För oss innebär det att vi inte vill låta gruppindelning och schema styra hur vi organiserar oss. Vi anpassar vår verksamhet till de behov eleverna har i den aktuella årskursen. Samtliga pedagoger som arbetar tillsammans kring elevgruppen har ett gemensamt ansvar för alla elevers kunskapsutveckling i den årskursen. Våra styrdokument används av pedagoger som ett stöd i den dagliga pedagogiska verksamheten, och för att säkerställa att alla elever får tillgång till den undervisning och den kunskapsutveckling de har rätt till.
Fritidsverksamheten på Vidingsjöskolan är uppdelad på fem enheter med ett gemensamt tematiskt arbetssätt. Det innebär att alla fritids jobbar med samma tema men gör det på olika sätt utefter elevernas ålder och intresse. Givetvis utgår även fritidshemmens verksamhet från gällande styrdokument och personalen strävar efter att ständigt höja kvaliteten i såväl aktivitet, planering som kontakt med vårdnadshavare.
Närheten till naturområden såsom Vidingsjö motionscentrum, Tinnerö naturreservat, Rävkullen och skolskogen ger förstås extra fina möjligheter till undervisning i uterum.

Välkommen till Vidingsjöskolan!


Grundskola, årskurs 4-6 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
72,2
Värdegrund
Medelvärde
76,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
73,7
Elevinflytande
Medelvärde
62,3
Lokaler och mat
Medelvärde
59,4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
69,0
Fritid
Medelvärde
84,8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2018"
Grundskola, årskurs 2-3 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
75,0
Värdegrund
Medelvärde
80,1
Utveckling och lärande
Medelvärde
76,8
Elevinflytande
Medelvärde
64,1
Lokaler och mat
Medelvärde
69,9
Fritidshem
Medelvärde
72,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2018"
Vikingstad skola
 • Område/stadsdel:  Vikingstad
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 392
  Årskurs 1: 47
  Årskurs 2: 64
  Årskurs 3: 53
  Årskurs 4: 56
  Årskurs 5: 54
  Årskurs 6: 60
  Årskurs F: 58

Beskrivning

SKOLAN MITT I BYN
Vikingstad skola och fritidshem ligger mitt i samhället Vikingstad. Inom ett par minuters gångväg når vi såväl den härliga skogen som utomhusbad. För oss är kunskap, trygghet och arbetsro tre viktiga nycklar för framgång. Därför arbetar vi aktivt med kontinuitet och långsiktiga relationer. I varje förskoleklass arbetar två pedagoger tillsammans. För att stärka tryggheten följer en av pedagogerna i förskoleklassen med upp i årskurs 1. Samma personal arbetar i både i förskoleklass, skolan och på fritids.

Samverkan över gränserna
Våra arbetslag samverkar över åldersgränserna i olika projekt, teman och aktiviteter. Vi lägger fokus på språkutveckling och social träning. I förskoleklass tränar vi på att lyssna, berätta och samarbeta och har leken som utgångspunkt. Allt för att skapa en bra förberedelse inför skolan. På fritids har barnen olika gruppaktiviteter som idrott, drama, slöjd och pyssel. För ökad hälsa och välmående är barnen ute och leker en del av eftermiddagen. Vill du liksom vi ge dina barn en stimulerande skolgång i lugn miljö är Vikingstad ett klokt val. Välkommen!


?Jag tycker det känns väldigt tryggt och bra att mitt barn får ha samma lärare i både förskoleklassen och skolan.? (förälder)


 • Webbplats:  Vikingstad skola
 • Rektor: Sara Skagerström
 • Telefon:
  013-20 55 61
 • Rektor biträdande: Karolina Fagéus Bergh
 • Telefon:
  013-20 55 60
Grundskola, årskurs 4-6 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
69,3
Värdegrund
Medelvärde
76,1
Utveckling och lärande
Medelvärde
70,4
Elevinflytande
Medelvärde
57,4
Lokaler och mat
Medelvärde
64,6
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
83,0
Fritid
Medelvärde
83,9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2018"
Grundskola, årskurs 2-3 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
76,6
Värdegrund
Medelvärde
82,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
77,0
Elevinflytande
Medelvärde
67,3
Lokaler och mat
Medelvärde
72,6
Fritidshem
Medelvärde
84,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2018"
Vist skola
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Område/stadsdel:  Sturefors
 • Antal elever: 325
  Årskurs 1: 47
  Årskurs 2: 49
  Årskurs 3: 42
  Årskurs 4: 52
  Årskurs 5: 48
  Årskurs 6: 50
  Årskurs F: 37

Beskrivning

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA
Vist skola är en F-6 skola som ligger i Sturefors, strax söder om centrala Linköping. Skolan har totalt ca 330 elever. Vi har närhet till vacker miljö och ett rikt kulturlandskap, något vi gärna utnyttjar i undervisningen.

Maximalt lärande, likvärdighet och lust att lära
Vi arbetar aktivt med att skapa lust i lärandet genom variation, inflytande samt tydlighet. Vår engagerade personal har som målsättning att möta varje elev där de befinner sig med de eventuella anpassningar som krävs. Allt för att nå det maximala lärandet där varje elev utvecklas så långt som möjligt.

Med våra årskursteam arbetar vi för trygghet och trivsel. Vi skapar mötesplatser där pedagoger och elever samverkar. Vi värnar om våra traditioner och försöker öppna upp för nyheter.

Välkomna till oss på Vist skola!


 • Webbplats:  Vist skola
 • Rektor: Therese Aronsson Wickman
 • Telefon:
  013-20 55 01
 • Rektor biträdande: Sofia Lundberg
 • Telefon:
  013-26 25 57
Grundskola, årskurs 4-6 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
68,5
Värdegrund
Medelvärde
75,4
Utveckling och lärande
Medelvärde
69,0
Elevinflytande
Medelvärde
57,8
Lokaler och mat
Medelvärde
61,2
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
75,0
Fritid
Medelvärde
87,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2018"
Grundskola, årskurs 2-3 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
74,7
Värdegrund
Medelvärde
79,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
75,6
Elevinflytande
Medelvärde
65,8
Lokaler och mat
Medelvärde
67,2
Fritidshem
Medelvärde
84,8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2018"
Vittras skola
 • Område/stadsdel:  Lambohov
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 198
  Årskurs 1: 34
  Årskurs 2: 33
  Årskurs 3: 21
  Årskurs 4: 17
  Årskurs 5: 15
  Årskurs 6: 17
  Årskurs 7: 17
  Årskurs 8: 10
  Årskurs 9: 18
  Årskurs F: 16

Beskrivning

Vittra Lambohov startade 2002 och har ett fantastiskt läge i Lambohov med en stor skolgård, utmanande och inbjudande lokaler, nära till skogen, nära till idrottshallar och bra kommunikationer.

Vi ger alla våra elever möjligheten att växa till självständiga och reflekterande människor, med alla de kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. På vår skola får ditt barn just den motivation, lust och mening som behövs för att nå dit. Vår vision är att bidra till ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val.

Vittra Lambohov är en förskola och skola som sätter eleven i fokus. Vi arbetar erfarenhetsbaserat och sammanhangsstyrt vilket innebär att vi arbetar med olika teman med flera ämnen samtidigt för att skapa optimala förutsättningar för lärande.

Vi har en unik pedagogisk relation vilket bland annat betyder att pedagogerna gör fler undervisningstimmar med eleverna. Det medför att vi ser alla elever, har lättare att göra formativa bedömningar och att vi är skickliga på att individanpassa.

Vi har elever och barn som trivs och känner sig trygga. Hos oss har barnet möjlighet att börja i förskolan när man är 1 år och fortsätta tills man går ut 9:an.

Vittra har arbetat med den individuella utvecklingsplanen sedan 1993. Det som gör oss unika är att elevernas IUP är ett levande dokument. Vi kallar det för Vittraboken och är en viktig del i vår kommunikation mellan elev/barn, pedagog och föräldrar.

Vi stödjer och tar till vara olikhet. Här får ditt barn träffa barn från hela samhället och det lär sig att möta framtiden med ett brett perspektiv.

Vi håller en jämn och hög nivå på våra resultat och uppnådde förra läsåret ett fantastiskt resultat av ett genomsnittligt meritvärde på 281,6 (17 betyg) för åk 9, vt 2018. Detta är att jämföra med rikssnittet på 228,7.

Välkommen på Öppet Hus!
Onsdag 5 december, kl. 18.00-19.30
Torsdag 10 januari, kl. 18.00-19.30

Vi har även visning den första fredagen i varje månad, kl. 10.00. Anmäl er via mail.


Grundskola, årskurs 7-9 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
59,1
Värdegrund
Medelvärde
62,7
Utveckling och lärande
Medelvärde
58,8
Elevinflytande
Medelvärde
54,7
Lokaler och mat
Medelvärde
57,6
Fritid
Medelvärde
59,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2018"
Grundskola, årskurs 4-6 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
62,8
Värdegrund
Medelvärde
64,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
62,4
Elevinflytande
Medelvärde
61,4
Lokaler och mat
Medelvärde
63,7
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
78,0
Fritid
Medelvärde
85,7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2018"
Grundskola, årskurs 2-3 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
65,8
Värdegrund
Medelvärde
71,3
Utveckling och lärande
Medelvärde
68,2
Elevinflytande
Medelvärde
53,5
Lokaler och mat
Medelvärde
62,4
Fritidshem
Medelvärde
71,3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2018"
Vreta kloster skola
 • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 343
  Årskurs 1: 57
  Årskurs 2: 55
  Årskurs 3: 48
  Årskurs 4: 44
  Årskurs 5: 42
  Årskurs 6: 44
  Årskurs F: 53

Beskrivning

Vreta kloster skola, med sikte mot framtiden

Vreta kloster skola, med cirka 280 elever, ligger vackert i gammal kulturbygd. Här finns bland annat resterna av ett av Sveriges äldsta kloster, Bergs slussar och inte minst sjön Roxen med värdefulla våtmarker. Miljön ger eleverna i Vreta kloster skola möjligheter till sådana kunskaper och upplevelser som skapar känsla för hembygdens historia, kultur, natur och traditioner samt för de människor som lever och har levat här.
Skolan är organiserad i tre arbetslag omfattande förskoleklass till och med årskurs 3, årskurs 4-6 samt fritidshem. Skolans lärare har god utbildning och undervisar i ämnen de är behöriga i. Fritidshemmet har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 6 och fritidshemspersonalen arbetar också i skolan samt driver rastverksamhet. Skolans och fritidshemmets personal har en väl utvecklad samsyn och tar ansvar för elevens hela dag.
Stor vikt läggs vid att alla, vuxna och elever, känner och bryr sig om varandra. Relationen lärare- elev är en grundbult för elevens lärande. Goda förutsättningar skapas genom skolans storlek liksom många gemensamma aktiviteter under året. Skol-IF drivs av skolans personal vilket ger elever i årskurs 6 möjlighet till ledarutbildning och till att leda aktiviteter för elever på skolan. Den stora sporthallen ger goda förutsättningar till extra idrott.
Vreta Kloster skola är en övningsskola vilket innebär kompetensutveckling för personalen och regelbunden handledning av lärarstudenter.
Lokalerna ger möjlighet till olika lärande och skolgården har en fin miljö.
Utvecklingsarbetet på skolan fokuserar på matematik, synligt lärande och bedömning


Grundskola, årskurs 4-6 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
75,1
Värdegrund
Medelvärde
77,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
77,5
Elevinflytande
Medelvärde
67,1
Lokaler och mat
Medelvärde
62,1
Fritid
Medelvärde
89,7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2018"
Grundskola, årskurs 2-3 2018
Helhetsomdöme
Medelvärde
86,7
Värdegrund
Medelvärde
90,4
Utveckling och lärande
Medelvärde
87,3
Elevinflytande
Medelvärde
80,2
Lokaler och mat
Medelvärde
84,9
Fritidshem
Medelvärde
93,9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2018"