19 av 19 träffar matchar dina val
Anders Ljungstedts Gymnasium
 • Program:  Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever oktober 2020: 913

Beskrivning

Anders Ljungstedts Gymnasium är en yrkesskola där praktiskt arbete, arbetsplatsförlagt lärande och teoretiska kurser ingår i din utbildning. Under dina studier bygger du upp en branschkunskap som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Du har även möjlighet att läsa kurser som leder till grundläggande behörighet för vidare studier.

Anders Ljungstedts Gymnasium – en värld av möjligheter


Berzeliusskolan gymnasium
 • Program:  Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever oktober 2020: 952

Beskrivning

Berzeliusskolan ligger centralt i Linköping och på bekvämt gångavstånd från tåg och bussar vid Resecentrum. På vår skola ryms flera olika skolformer och inriktningar som bidrar till en avspänd atmosfär som välkomnar alla.


Birgittaskolan i Linköping
 • Program:  Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Introduktionsprogram
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever oktober 2020: 577

Beskrivning

Birgittaskolan - skolan med människan i fokus.


Drottning Blanka Gymnasium
 • Program:  Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2020: 141

Folkungaskolan gymnasium
 • Program:  Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever oktober 2020: 745

Beskrivning

Folkungaskolan ligger centralt i Linköping och på bekvämt gångavstånd från city. Skolan är också lätt att nå med kommunala färdmedel.

Folkungaskolan är en stor liten skola. Stor för att det finns många intressanta profiler och inriktningar att välja mellan.
Liten för att du känner dig trygg och vet vilka de flesta är. Vi är stolta över vår speciella Folkungaanda. Det är högt i tak, och du får vara dig själv


Framtidsgymnasiet
 • Program:  El- och energiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2020: 154

Beskrivning

På framtidsgymnasiet arbetar vi för att skapa en utbildningsmiljö och en arbetsplats för unga människor. Tillsammans ska vi genomföra framtidens yrkesutbildning, där vi stegvis tar oss till målet: Ett yrke och ett arbete.


Fria Läroverken i Linköping
 • Program:  Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2020: 431

Beskrivning

Välkommen till Fria Läroverken, en gymnasieskola där vi utgår från dina intressen och låter de prägla din utbildning. Vi ser det som vårt uppdrag att ge dig en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som ger dig bästa möjliga fortsättningar att lyckas i framtiden.
Vi erbjuder åtta program med tolv inriktningar. Fria Läroverken har Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, NIU, inom idrotterna Fotboll, Handboll, Innebandy och Ishockey.


Hagströmska Gymnasiet
 • Program:  Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2020: 106

Beskrivning

Hagströmska gymnasiet är en av Linköpings minsta friskolor. Det gör att våra elever och utbildningar får extra stort utrymme att utvecklas. Vi har Byggprogrammet med inriktning anläggnings maskinförare samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning mot transport. Här får du en verklighetsförankrad utbildning som ger en bra grund för framtiden. Du möter kunniga och erfarna lärare från branschen som säkerställer en utbildning med hög nivå. Vi utgår från ett projektorienterat lärande som är ämnesövergripande. Det innebär att vi drar nytta av varandras kunskaper genom att väva samman yrkeskurser med kurser i kärnämnena. Våra utbildningar fokuserar på individen vilket gör att man har möjlighet att påverka arbetsformerna och hur man vill redovisa kunskaperna - allt i samråd med våra lärare naturligtvis. På Hagströmska gymnasiet är det eleverna och utbildningarna som är i centrum.


Jensen Gymnasium
 • Program:  Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2020: 76

Beskrivning

JENSEN gymnasium Linköping är en centralt belägen gymnasieskola ca 5 minuter från resecentrum. Träning för verkligheten genomsyrar all vår verksamhet. Efter tre år hos oss kommer du vara väl förberedd inför nästa steg i livet oavsett om du vill läsa på universitet, jobba eller starta företag.
JENSEN i Linköping erbjuder dig Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet (ht2021) och Samhällsvetenskapsprogrammet. Alla våra program innehåller spännande profiler som passar just dina intressen. Profilerna återkommer i alla kurser under dina tre år. JENSENs schema liknar det på universitet med föreläsningar och undervisning under för- eller eftermiddag. Du slipper långa håltimmar och du kan planera din dag på ett bättre sätt. När du inte har lektioner har du möjlighet att gå på Smart Study (läxhjälp) där lärare är tillgängliga så att du ska få mer stöd för att nå dina målbetyg.
Eleverna uppskattar den positiva stämningen på skolan och menar att lärarnas engagemang gör att man vill lära sig mer. 97% av våra elever rekommenderar oss. Skolan präglas av en tillåtande och trygg atmosfär. 97% av våra elever upplever att det är studiero och trygghet.


Katedralskolan
 • Program:  Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Humanistiska programmet, International Baccalaureate, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever oktober 2020: 1231

Beskrivning

Tradition och utveckling är Katedralskolans motto

Det innebär att vi som Linköpings äldsta gymnasium vill värna om de stolta traditionerna, samtidigt som vi erbjuder en modern utbildning inom olika områden.
Vi vill se vår undervisning präglad av en humanistisk grundsyn som sätter människan i centrum. Alla elever skall i sina studier hos oss möta öppenhet och tolerans och tränas till kreativitet, initiativförmåga och eget ansvarstagande.