19 av 19 träffar matchar dina val
Anders Ljungstedts Gymnasium
 • Program:  Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever oktober 2017: 1039

Beskrivning

Anders Ljungstedts Gymnasium är en yrkesskola där praktiskt arbete, arbetsplatsförlagt lärande och teoretiska kurser ingår i din utbildning. Under dina studier bygger du upp en branschkunskap som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Du har även möjlighet att läsa kurser som leder till grundläggande behörighet för vidare studier.

Anders Ljungstedts Gymnasium – en värld av möjligheter


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1
 • Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 76 00
 • E-post: Anders Ljungstedts Gymnasium alg@linkoping.se
 • Webbplats: Anders Ljungstedts Gymnasium 
 • Enhetschef: Egidius Huitema
 • Telefon:
  072-595 75 21
 • Rektor: Helena Djerf
 • Telefon:
  013-207571
 • Rektor: Lilian Johansson
 • Telefon:
  013-20 75 86
 • Rektor: Linda Tengel
 • Telefon:
  013-20 59 28
 • Rektor: Madelene Arvendal
 • Telefon:
  013-26 32 96
 • Rektor: Mårten Larsson
 • Telefon:
  013-20 75 39
 • Rektor: Åsa Wennergren
 • Telefon:
  013-20 75 74
Gymnasieskola 2018
Övergripande
Medelvärde
72,2
Lärare och bedömning
Medelvärde
74,5
Undervisning
Medelvärde
71,0
Bemötande/Likabehandling
Medelvärde
69,7
Elevhälsa/Trygghet
Medelvärde
77,3
Elevkår/Elevråd/Elevforum
Medelvärde
57,0
Övrigt
Medelvärde
68,3
Se hela undersökningen "Gymnasieskola 2018"
Berzeliusskolan gymnasium
 • Program:  Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever oktober 2017: 856

Beskrivning

Berzeliusskolan ligger centralt i Linköping och på bekvämt gångavstånd från tåg och bussar vid Resecentrum. På vår skola ryms flera olika skolformer och inriktningar som bidrar till en avspänd atmosfär som välkomnar alla.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 25
 • Postadress: Berzeliusskolan gymnasium
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 74 00
 • E-post: Berzeliusskolan gymnasium berzelius@linkoping.se
 • Webbplats: Berzeliusskolan gymnasium 
 • Enhetschef: Magnus Johansson
 • Telefon:
  013-20 74 03
 • Rektor: Leif Skarp
 • Telefon:
  013-20 74 43
 • Rektor: Linda Eklund
 • Telefon:
  013-20 74 32
 • Rektor: Marcus Lindén
 • Telefon:
  013-20 73 69
 • Rektor: Mattias Dahlgren
 • Telefon:
  013-26 37 09
Gymnasieskola 2018
Övergripande
Medelvärde
74,7
Lärare och bedömning
Medelvärde
71,1
Undervisning
Medelvärde
69,6
Bemötande/Likabehandling
Medelvärde
70,5
Elevhälsa/Trygghet
Medelvärde
79,2
Elevkår/Elevråd/Elevforum
Medelvärde
63,5
Övrigt
Medelvärde
68,2
Se hela undersökningen "Gymnasieskola 2018"
Birgittaskolan i Linköping
 • Program:  Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever oktober 2017: 380

Beskrivning

Birgittaskolan - skolan med människan i fokus.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: S:t Larsgatan 46
 • Postadress: Birgittaskolan i Linköping
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 30 58
 • E-post: Birgittaskolan i Linköping birgittaskolan@linkoping.se
Gymnasieskola 2018
Övergripande
Medelvärde
64,1
Lärare och bedömning
Medelvärde
68,0
Undervisning
Medelvärde
67,9
Bemötande/Likabehandling
Medelvärde
71,2
Elevhälsa/Trygghet
Medelvärde
75,3
Elevkår/Elevråd/Elevforum
Medelvärde
54,3
Övrigt
Medelvärde
67,0
Se hela undersökningen "Gymnasieskola 2018"
Björkö Fria Gymnasium
 • Program:  Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2017: 162

Beskrivning

Björkö Fria Gymnasium är en skola för dig som vill ha både teoretiska och estetiska ämnen. Båda hjärnhalvorna aktiveras och tränas. Mångsidighet, helhetssyn och kreativt tänkande är värdefulla förmågor som du utvecklar här och som eftrerfrågas alltmer i samhället. Vi arbetar med inspiration från waldorfpedagogiken och erbjuder som enda skola i Linköping naturvetenskapligt program med estetiska ämnen.Vår pedagogik genomsyrar alla våra program.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: S:T Larsgatan 26
 • Postadress: Box 1040
  581 10 LINKÖPING
 • Telefon: 013-10 33 62
 • E-post: Björkö Fria Gymnasium gymnasieinfo@bjorkofriskola.se
Gymnasieskola 2018
Övergripande
Medelvärde
68,3
Lärare och bedömning
Medelvärde
74,4
Undervisning
Medelvärde
66,7
Bemötande/Likabehandling
Medelvärde
78,0
Elevhälsa/Trygghet
Medelvärde
79,3
Elevkår/Elevråd/Elevforum
Medelvärde
52,8
Övrigt
Medelvärde
68,3
Se hela undersökningen "Gymnasieskola 2018"
Drottning Blanka Gymnasium
 • Program:  Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2017: 27

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Badhusgatan 5
 • Postadress: Badhusgatan 5
  582 22 LINKÖPING
Folkungaskolan gymnasium
 • Program:  Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever oktober 2017: 773

Beskrivning

Folkungaskolan ligger centralt i Linköping och på bekvämt gångavstånd från city. Skolan är också lätt att nå med kommunala färdmedel.

Folkungaskolan är en stor liten skola. Stor för att det finns många intressanta profiler och inriktningar att välja mellan.
Liten för att du känner dig trygg och vet vilka de flesta är. Vi är stolta över vår speciella Folkungaanda. Det är högt i tak, och du får vara dig själv


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Folkungagatan 20
 • Postadress: Folkungaskolan gymnasium
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 77 00
 • E-post: Folkungaskolan gymnasium folkungaskolan@linkoping.se
 • Webbplats: Folkungaskolan gymnasium 
 • Enhetschef: Christer Helmersson
 • Telefon:
  013- 20 76 84
 • Rektor: Anders Wänström
 • Telefon:
  013-20 68 65
 • Rektor: Gunilla Linder
 • Telefon:
  013-20 62 88
 • Rektor: Peter Andersson
 • Telefon:
  013- 29 49 08
Gymnasieskola 2018
Övergripande
Medelvärde
72,5
Lärare och bedömning
Medelvärde
68,7
Undervisning
Medelvärde
71,0
Bemötande/Likabehandling
Medelvärde
75,3
Elevhälsa/Trygghet
Medelvärde
80,0
Elevkår/Elevråd/Elevforum
Medelvärde
74,8
Övrigt
Medelvärde
68,7
Se hela undersökningen "Gymnasieskola 2018"
Framtidsgymnasiet
 • Program:  El- och energiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2017: 87

Beskrivning

På framtidsgymnasiet arbetar vi för att skapa en utbildningsmiljö och en arbetsplats för unga människor. Tillsammans ska vi genomföra framtidens yrkesutbildning, där vi stegvis tar oss till målet: Ett yrke och ett arbete.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Attorpsgatan 9
 • Postadress: Attorpsgatan 9
  582 73 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 29 60
 • E-post: Framtidsgymnasiet info.linkoping@framtidsgymnasiet.se
Gymnasieskola 2018
Övergripande
Medelvärde
76,7
Lärare och bedömning
Medelvärde
79,2
Undervisning
Medelvärde
81,0
Bemötande/Likabehandling
Medelvärde
85,3
Elevhälsa/Trygghet
Medelvärde
83,4
Elevkår/Elevråd/Elevforum
Medelvärde
77,1
Övrigt
Medelvärde
81,8
Se hela undersökningen "Gymnasieskola 2018"
Fria Läroverken i Linköping
 • Program:  Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2017: 333

Beskrivning

Välkommen till Fria Läroverken, en gymnasieskola där vi utgår från dina intressen och låter de prägla din utbildning. Vi ser det som vårt uppdrag att ge dig en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som ger dig bästa möjliga fortsättningar att lyckas i framtiden.
Vi erbjuder åtta program med tolv inriktningar. Fria Läroverken har Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, NIU, inom idrotterna Fotboll, Handboll, Innebandy och Ishockey.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Teknikringen 3
 • Postadress: Teknikringen 3
  583 30 LINKÖPING
 • Telefon: 013-470 87 00
 • E-post: Fria Läroverken i Linköping linkoping@laroverken.se
Hagströmska Gymnasiet
 • Program:  Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2017: 93

Beskrivning

Hagströmska gymnasiet är en av Linköpings minsta friskolor. Det gör att våra elever och utbildningar får extra stort utrymme att utvecklas. Vi har Byggprogrammet med inriktning anläggnings maskinförare samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning mot transport. Här får du en verklighetsförankrad utbildning som ger en bra grund för framtiden. Du möter kunniga och erfarna lärare från branschen som säkerställer en utbildning med hög nivå. Vi utgår från ett projektorienterat lärande som är ämnesövergripande. Det innebär att vi drar nytta av varandras kunskaper genom att väva samman yrkeskurser med kurser i kärnämnena. Våra utbildningar fokuserar på individen vilket gör att man har möjlighet att påverka arbetsformerna och hur man vill redovisa kunskaperna - allt i samråd med våra lärare naturligtvis. På Hagströmska gymnasiet är det eleverna och utbildningarna som är i centrum.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Gamla Tanneforsvägen 17A
 • Postadress: Gamla Tanneforsvägen 17 A
  582 78 LINKÖPING
 • Telefon: 013-13 60 43
 • E-post: Hagströmska Gymnasiet linkoping@hagstromska.see
Jensen Gymnasium
 • Program:  Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Utförare:  Fristående
 • Antal elever oktober 2017: 62

Beskrivning

JENSEN gymnasium Linköping är en mindre skola med stor gemenskap och med närhet mellan lärare och elever. Vi fokuserar på hela dig, ditt lärande, hälsa och personliga utveckling. Med hjälp av coachning och mental träning får du alla möjligheter att nå dina mål. Vårt mål är att du ska må bra, utvecklas och nå dit du siktar! Lokalerna är utformade för att likna arbetsmiljön på ett modernt företag, och samtidigt fungera som en professionell utbildningsmiljö. Hemklassrum, koncentrationsläsning och effektiv schemaläggning ger känslan av en lugn och trygg skola.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Badhusgatan 5
 • Postadress: Box 111 24
  100 61 STOCKHOLM
 • Telefon: 013-474 27 60
 • E-post: Jensen Gymnasium linkoping@jensengymnasium.se