186 av 186 träffar matchar dina val
Förskolan Hejdegatan 52A
 • Område/stadsdel:  Hejdegården
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 24
 • Avdelningar: Paletten

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hejdegatan 52A
 • Postadress: Förskolan Hejdegatan 52A
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 59 97
 • E-post: Förskolan Hejdegatan 52A ostraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
81,2
Lärande och utveckling
Medelvärde
80,2
Trygghet och trivsel
Medelvärde
82,9
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Himlaliv
 • Område/stadsdel:  Johannelund
 • Utförare:  Fristående
 • Antal barn: 36
 • Avdelningar: Solen, Molnet

Beskrivning

Hej och välkommen till förskolan Himlaliv. En förskola som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du 35 barn som tas om hand av 9 pedagoger som möter barnen med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad på tre avdelningar, de yngsta barnen på Stjärnan, mellanavdelningen heter Solen och de äldsta går på Molnet

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/himlaliv


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Vivelvägen 8
 • Postadress: Vivelvägen 8
  587 29 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 51 45
 • E-post: Förskolan Himlaliv pia.stromqvist@svenskakyrkan.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
79,4
Lärande och utveckling
Medelvärde
77,0
Trygghet och trivsel
Medelvärde
83,4
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Himnavägen 149
 • Område/stadsdel:  Linghem
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 100
 • Avdelningar: Mullvaden, Nallen, Humlan, Igelkotten, Ankan

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märksLinghem


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Himnavägen 149
 • Postadress: Förskolan Himnavägen 149
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 57 51
 • E-post: Förskolan Himnavägen 149 ostraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
83,6
Lärande och utveckling
Medelvärde
83,5
Trygghet och trivsel
Medelvärde
83,9
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Hjälmsätersgatan 8C
 • Område/stadsdel:  Gottfridsberg
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 55
 • Avdelningar: Katthult, Villekulla, Bullerbyn, Saltkråkan

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hjälmsätersgatan 8C
 • Postadress: Förskolan Hjälmsätersgatan 8C
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 84 96
 • E-post: Förskolan Hjälmsätersgatan 8C vastraskolomradet@linkoping.se
Förskolan Humlan
 • Område/stadsdel:  Malmslätt
 • Utförare:  Fristående
 • Antal barn: 25
 • Avdelningar: Stora Humlan, Lilla Humlan

Beskrivning

Välkommen till oss på Förskolan Humlan!
Vår förskola ligger i ett lugnt villaområde i Tokarp, Malmslätt med närhet till skog och natur. Gå gärna in och läs mer om oss på vår blogg forskolanhumlan.wordpress.com


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fårullsvägen 51
 • Postadress: Fårullsvägen 51
  586 66 LINKÖPING
 • Telefon: 013-29 84 30
 • E-post: Förskolan Humlan koop.humlan@telia.com
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
90,0
Lärande och utveckling
Medelvärde
90,5
Trygghet och trivsel
Medelvärde
89,2
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Häggvägen 17
 • Område/stadsdel:  Vimanshäll
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 45
 • Avdelningar: Ekorren, Igelkotten

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Häggvägen 17a
 • Postadress: Förskolan Häggvägen 17
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 88 07
 • E-post: Förskolan Häggvägen 17 sodraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
82,4
Lärande och utveckling
Medelvärde
80,6
Trygghet och trivsel
Medelvärde
85,4
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Hästhagsvägen 8
 • Område/stadsdel:  Ekängen
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 49
 • Avdelningar: Blå bas, Grön bas, Röd bas

Beskrivning

Välkommen till Förskolor Ekängen!
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss.

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är närvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner.
Alla förskolor är Grön Flagg-certifierade och arbetar för att barnen ska få uppleva sin närmiljö - sjön, skogen och våra inspirerande gårdar.
Förskolor Ekängen - Vi gör skillnad!


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hästhagsvägen 8
 • Postadress: Förskolan Hästhagsvägen 8
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 34 85
 • E-post: Förskolan Hästhagsvägen 8 ostraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
90,8
Lärande och utveckling
Medelvärde
90,9
Trygghet och trivsel
Medelvärde
90,5
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Höstvindsvägen 46
 • Område/stadsdel:  Tallboda
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 32
 • Avdelningar: Röd, Blå

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Höstvindsvägen 46
 • Postadress: Förskolan Höstvindsvägen 46
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 87 02
 • E-post: Förskolan Höstvindsvägen 46 ostraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
90,6
Lärande och utveckling
Medelvärde
90,8
Trygghet och trivsel
Medelvärde
90,1
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Juvelen
 • Inriktning:  Naturvetenskap och teknik
 • Område/stadsdel:  Ullstämma
 • Utförare:  Fristående
 • Antal barn: 79
 • Avdelningar: Kristallen 1, Diamanten, Safiren, Rubinen 1, Kristallen 2, Rubinen 2

Beskrivning

Juvelen finns i den nybyggda delen Ullstämma och är en förskola med naturvetenskaplig profil.

Förskolechef Helena Gustavsson: 013-327 26 17


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Flöjtgatan 2
 • Postadress: Haga Utbildning Box 1144
  581 11 LINKÖPING
 • Telefon: 013-327 26 17
 • E-post: Förskolan Juvelen plats@hagautbildning.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
79,7
Lärande och utveckling
Medelvärde
81,0
Trygghet och trivsel
Medelvärde
77,7
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Järnåldersgatan 27
 • Område/stadsdel:  Ullstämma
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 46
 • Avdelningar: Svampen, Träklon, Kotten

Beskrivning

Förskolan Järnåldersgatan 27
Ett medvetet val.
Att välja förskola för ditt barn är ett viktigt beslut. Det handlar om att din son/dotter trivs, utvecklas och mår bra under sin förskoletid.

Vi på Blästad och Fredriksbergs förskolor är medvetna om att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intressen och behov. Hos oss växer ditt barn i sin egen takt. Vår viktigaste uppgift som pedagoger är att stimulera, motivera och vägleda barnen i deras medfödda nyfikenhet i jakten på kunskap och utveckling. Vi stimulerar barnet till kunskap genom trygghet, respekt, engagemang och glädje.
Förskolan har skogen alldeles inpå knuten.
På vår förskola är leken viktig. Vi försöker anpassa miljön utifrån barnens behov och intresse. Vi vill ha en förskola som stimulerar till lek och lärande.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Järnåldersgatan 27
 • Postadress: Förskolan Järnåldersgatan 27
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 89 13
 • E-post: Förskolan Järnåldersgatan 27 forskolablastadfredriksberg@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
86,1
Lärande och utveckling
Medelvärde
85,0
Trygghet och trivsel
Medelvärde
88,0
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"