30 av 30 träffar matchar dina val
Öppen fritidsverksamhet Himna
 • Område/stadsdel:  Linghem
 • Utförare:  Kommunal

Beskrivning

Fr o m 1 juli 2013 finns den öppna fritidsverksamheten för 10-12-åringar på Himnaskolan.

Vi bedriver en varierande verksamhet för att tillgodose våra barns behov. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga.

Vi erbjuder barnen såväl styrda som spontana aktiviteter som utgår från barnens behov, egna önskemål och gruppens behov. På lovdagar passar vi på att åka iväg på utflykter och olika typer av aktiviteter. Stor vikt läggs på att få barnen att aktivt delta i planeringen av verksamheten.

Det finns en fastställd maxtaxa för fritidshem 6 -9 år. För den öppna fritidsverksamheten 10 - 12 år tas en halv maxtaxa ut. Avgiftens storlek bestäms av hushållets samlade bruttoinkomst. Flerbarnsrabatt finns. I avgiften ingår mellanmål varje dag och lunch på lovdagar samt kostnader för aktiviteter och verksamhet.

Öppettider ordinarie skoldagar:
måndag - fredag 14.45 - 17.00
Öppettider lovdagar: 8.00 - 17.00

Telefonnummer: 013-20 72 69

Anmälan görs via barnomsorg på webben.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Himnavägen 145
 • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Himnaskolan
  581 81 LINGHEM
 • Telefon: 013-20 72 69
 • E-post: Öppen fritidsverksamhet Himna ostraskolomradet@linkoping.se
Öppen fritidsverksamhet Kungsberget
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Kommunal

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Drottningtorget 1A
 • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Kungsberget
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 78 01
 • E-post: Öppen fritidsverksamhet Kungsberget ostraskolomradet@linkoping.se
Öppen fritidsverksamhet Kärna
 • Område/stadsdel:  Malmslätt
 • Utförare:  Kommunal

Beskrivning

Den öppna fritidsverksamheten ger barn i mellanstadiet möjlighet att utveckla sina fritidsintressen tillsammans med andra barn under ledning av pedagoger


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Gamla Ledbergsvägen 14
 • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Kärna
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 34 67
 • E-post: Öppen fritidsverksamhet Kärna norraskolomradet@linkoping.se
Öppen fritidsverksamhet Nykil
 • Område/stadsdel:  Nykil
 • Utförare:  Kommunal

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Solvågsvägen 9
 • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Nykil
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 54 70
 • E-post: Öppen fritidsverksamhet Nykil norraskolomradet@linkoping.se
Öppen fritidsverksamhet Skeda
 • Område/stadsdel:  Skeda
 • Utförare:  Kommunal

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Gamla Kalmarvägen 5
 • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Skeda
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013- 502 51
 • E-post: Öppen fritidsverksamhet Skeda skedaslakaskola@linkoping.se
Öppen fritidsverksamhet Slaka
 • Område/stadsdel:  Slaka
 • Utförare:  Kommunal

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Gamla Kalmarvägen 5
 • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Slaka
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 60 87
 • E-post: Öppen fritidsverksamhet Slaka skedaslakaskola@linkoping.se
Öppen fritidsverksamhet Smedstad Ridsportcenter
 • Område/stadsdel:  Berga
 • Utförare:  Enskild

Beskrivning

Öppen fritidsverksamhet med hästprofil på Smedstad Ridsportcenter

Från och med ht. 2018 planerar Haga Stall & Omsorg att på uppdrag av Linköpings kommun bedriva öppen fritidsverksamhet på Smedstad Ridsportcenter

Välkommen!


Verksamhetens syfte är att erbjuda deltagarna meningsfulla och utvecklande aktiviteter som stärker deras sociala, kreativa och fysiska förmågor. Verksamheten formas utifrån läroplanen och genom att ta tillvara deltagarnas egna intressen. Smedstad ridportcenter, med sin placering i Tinnerö eklandskap, ger unika möjligheter till samspel mellan människa, djur och natur. På fritids kommer deltagarna att serveras mellanmål varje dag och det finns möjlighet till läxläsning, skapande, temaarbete och sociala aktiviteter tillsammans med utbildade pedagoger. Fritidsverksamheten kommer ha en hästprofil där barnen ges möjlighet att lära sig mer om hästar och deras behov. Praktisk hästkunskap och hästskötsel samt ridning kommer att ingå.
Planerat startdatum är måndag vecka 36 under förutsättning att vi får minst 30 inskrivna barn. Öppettider är måndag till fredag 13.00-17.00 och 8.00-17.00 under skollov. Anmälan till öppen fritids görs på kommunens hemsida Dexter.

Varmt välkomna på informationsträffar följande datum:

17 maj kl. 18.00
28 maj kl. 18.00

Anmäl dig för att komma på informationen till: fritids@hsoab.se


kartan.linkoping.se
Öppen fritidsverksamhet Sportpalatset
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Enskild

Beskrivning

Den 15 augusti 2016 startar Linköpings VC och Linköpings IBK öppen fritidsverksamhet i innerstaden.
Fritidsverksamheten inriktas mot idrott och fysisk aktivitet men också läxläsning, spel och annat av intresse.

Vi vänder oss till alla barn i årskurs 4-6.
Vi kommer att finnas i trädgårdsföreningen och i Linköpings Sporthall.
För mer info kontakta Bo Kindgren 0708-169218
eller Johan Lindskog 0769-424432


kartan.linkoping.se
Öppen fritidsverksamhet Tallboda
 • Område/stadsdel:  Tallboda
 • Utförare:  Kommunal

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Medvindsvägen 33A
 • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Tallboda
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 71 89
 • E-post: Öppen fritidsverksamhet Tallboda ostraskolomradet@linkoping.se
Öppen fritidsverksamhet Tannefors
 • Område/stadsdel:  Tannefors
 • Utförare:  Kommunal

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 78
 • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Tannefors
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 79 40
 • E-post: Öppen fritidsverksamhet Tannefors ostraskolomradet@linkoping.se