62 av 62 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Götgatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. I boendet blir du motiverad till drogfrihet och behandling. Verksamhetens mål är att ge ett tryggt och värdigt boende med stöd av kompentent personal som kan leda till motivation till förändring.

Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.


 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Valhallagatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.


 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Villa Nova är en stödbostad för vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Det finns 15 platser på boendet


 • Målgrupp:  Barn, Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Du som blivit utsatt för ett brott kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar upp till och med 20 år som blivit utsatta för ett brott utanför hemmet. Även föräldrar till barn/ungdomar som utsatts för brott är välkomna att kontakta verksamheten

Olika personer reagerar på olika sätt när man blivit utsatt för ett brott. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några reaktioner eller känslor som är rätt och/eller fel. Exempel på känslor som kan uppstå när man blivit utsatt för ett brott är rädsla, ilska, otrygghet, kränkthet, skuld och skam.

 


 • Målgrupp:  Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Är du ung förälder eller ska du få barn och upplever att du skulle vilja ha råd, stöd eller träffa andra i liknande situation? Är du mellan 16-22 år? Då kan Unga föräldrar kanske vara något för dig?

Att vara förälder är svårt och man kan behöva stöd och hjälp på olika sätt beroende på vilken situation man befinner sig i. Unga föräldrar tar sikte på just det och erbjuder Dig stöd som är anpassat efter de behov som är viktiga för Dig i just Din situation.

Hos oss erbjuds du både enskilda samtal men också gruppaktiviteter där du ges möjlighet att träffa andra unga föräldrar och utbyta erfarenheter. Självklart är ditt/dina barn alltid välkomna med dig.

Verksamheten är kostnadsfri för dig som bor i Linköpings kommun.


 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Vill du som ung få rådgivning och stöd utifrån frågor eller problem som du har? Frågorna kan handla om sex och samlevnad, relationer, hälsa och mående. Inga frågor eller funderingar är för stora eller för små. Våga ställ dem! Personalen har alla tystnadsplikt och besöken är gratis. Ungdomsmottagningen vänder sig till killar och tjejer i åldern 13 - 25 år. Här kan du träffa kuratorer och barnmorskor.


 • Webbplats:  Ungdomsmottagningen
 • Öppettider:
  Måndagar kl.08.00-18.30
  Tisdagar kl.08.00-18.30
  Onsdagar kl.08.00-16.30
  Torsdagar kl.08.00-16.30
  Fredagar kl.08.00-16.15
  Lunchstängt kl.12.00-13.00;
 • Telefontider: Vardagar kl 07.30-14.30
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Ungdomstjänst är en straffpåföljd för unga lagöverträdare mellan 15 och 20 år.  I Linköpings kommun är det Leanlink som utformar och verkställer ungdomstjänst. Ungdomstjänsten består av två delar: oavlönat arbete och påverkansprogram. 


 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Behandling
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och som vill förändra dina alkohol- eller drogvanor. Behandlingen sker i grupp och utgår från tolvstegsmodellen. Föreläsningar och hemuppgifter varvas med delande av upplevelser och erfarenheter. Gruppen träffas två gånger i veckan under tre timmar.

Verksamhetens målsättning är att alla deltagare i gruppen ska kunna leva nyktert och drogfritt samt att deltagarna ska få kunskap om missbruk och beroende samt verktyg att hantera sitt liv.


 • Målgrupp:  Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Mottagning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten erbjuder stöd för dig som är utsatt för våld i nära relation. Den vänder sig både till män och kvinnor, över 18 år, och som lever i en relation där partnern använder eller har använt våld. Verksamheten erbjuder stöd för att du ska kunna bryta din isolering och möjliggöra en förändring.


 • Målgrupp:  Barn, Ungdom, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Barngrupp
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Våld i nära relationers barn- och ungdomsverksamhet finns för dig som är barn eller ungdom och har upplevt våld i din familj. Hos oss kan du berätta om och bearbeta dina upplevelser i en trygg miljö. Vi hjälper dig att förstå dina egna reaktioner. Vi har lång yrkeserfarenhet och arbetar under tystnadsplikt. Det kostar inget för dig att vara med i vår verksamhet.