62 av 62 träffar matchar dina val
  • Målgrupp:  Familj, Ungdom, Vuxen
  • Verksamhet:  Familjestöd, Mötesplats, Uppsökande verksamhet
  • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Vårt Nygård finns för dig som bor i Nygård  och i övriga Skäggetorp. De erbjuder dig socialt stöd efter vad du önskar och behöver. Det kan till exempel vara att stödja dig som förälder, att tala enskilt om något eller att umgås vid fikabordet. Vårt Nygård samarbetar också med Familjecentralen, förskolan och skolan.


  • Målgrupp:  Missbruk
  • Verksamhet:  Rådgivning, Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet, Personligt stöd
  • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Öppen verksamhet Villa Ådala är en nykter- och drogfri stödverksamhet för människor som behöver hjälp att komma ut i samhälle och arbetsliv.

Målet är att synliggöra hinder och motivera besökarna till en mer aktiv fritid, arbetsintegration och att klara sin vardag med nya livsverktyg och insikter.

Här får du professionellt och medmänskligt bemötande, både individuellt och i grupp.