52 av 52 träffar matchar dina val
Fritidshem Ekdungeskolan
 • Område/stadsdel:  Tallboda
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 258

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Stormvägen 81
 • Postadress: Fritidshem Ekdungeskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 78 44
 • E-post: Fritidshem Ekdungeskolan ostraskolomradet@linkoping.se
Fritidshem Ekkälleskolan
 • Område/stadsdel:  Ekkällan
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 116

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Bataljonsgatan 24
 • Postadress: Bataljonsgatan 24
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-29 48 36
 • E-post: Fritidshem Ekkälleskolan ostraskolomradet@linkoping.se
Fritidshem Ekängsskolan
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 312

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hästhagsvägen 14
 • Postadress: Fritidshem Ekängsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 37 28
 • E-post: Fritidshem Ekängsskolan ostraskolomradet@linkoping.se
Fritidshem Fredriksbergsskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 88

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fredriksbergsvägen 37
 • Postadress: Fritidshem Fredriksbergsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 89 53
 • E-post: Fritidshem Fredriksbergsskolan sodraskolomradet@linkoping.se
Fritidshem Hagbyskolan
 • Område/stadsdel:  Vimanshäll
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 174

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Skogsgatan 98
 • Postadress: Fritidshem Hagbyskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 59 67
 • E-post: Fritidshem Hagbyskolan sodraskolomradet@linkoping.se
Fritidshem Harvestadsskolan
 • Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 299

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nybrovägen 1
 • Postadress: Harvestadsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 59 99
 • E-post: Fritidshem Harvestadsskolan sodraskolomradet@linkoping.se
Fritidshem Himnaskolan
 • Område/stadsdel:  Linghem
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 308

Beskrivning

I Linghem har vi fyra fritidsavdelningar, Delfinen, Sjöhästen, Bläckfisken och Guldfisken där det går barn från förskoleklass t.o.m. åk 2. Vi har en fritidsavdelning, Stora Blå, där alla tredjeklassare går.

Alla fritidsavdelningar arbetar utifrån barnets ålder och mognad. Vi bedriver en varierande verksamhet för att tillgodose våra barns behov. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga. Vi erbjuder barnen såväl styrda som spontana aktiviteter som utgår från barnens behov, egna önskemål och gruppens behov. Att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande i sin egen verksamhet är en självklarhet som ligger till grund för vårt arbete. I ett nära samarbete med skolan så arbetar vi ständigt för att öka barnens måluppfyllelse.
Alla fritidshemmen ligger i anslutning till Himnaskolan. Våra mål är framtagna utifrån LGR-11 och skolverkets "Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem".


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Himnavägen 145
 • Postadress: Fritidshem Himnaskolan
  581 81 LINKÖPING
 • E-post: Fritidshem Himnaskolan ostraskolomradet@linkoping.se
Fritidshem Hjulsbroskolan
 • Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 175

Beskrivning

Välkommen till Hjulsbroskolans fritidshem


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Bokhagsvägen 5
 • Postadress: Fritidshem Hjulsbroskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 56 46
 • E-post: Fritidshem Hjulsbroskolan sodraskolomradet@linkoping.se
Fritidshem Järdalaskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 3

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fredriksbergsvägen 35A
 • Postadress: Fredriksbergsvägen 35 A
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 32 70
 • Rektor: Johanna Svensson
 • Telefon:
  013-20 87 38
Fritidshem Kungsberget
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 108

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Drottningtorget 1A
 • Postadress: Fritidshem Kungsberget
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 58 24
 • E-post: Fritidshem Kungsberget ostraskolomradet@linkoping.se