Brottsförebyggande arbete (Aslan)

Fakta

Målgrupp:  Familj, Ungdom
Verksamhet:  Brottsförebyggande
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är eller har ett barn under 15 år och so mvisar ett brottsligt beteende. Det kan till exempel vara genom en polisanmälan för snatteri, misshandel eller olaga hot. 

Verksamheten erbjuder regelbunden kontakt och samtalsstöd i syfte att hjälpa barnet att bryta det brottsliga beteendet. Samtal kan ske i samarbete med polis och socialkontor. 

Personalen som arbetar i verksamheten är socialsekreterare. De har lång och bred erfarenhet av samtal med barn och deras föräldrar. Aslan ingår tillsammans med Ungdomstjänst, Medling och Stödcentrum för unga brottsutsatta i Brottsförebyggande gruppen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Brigadgatan 24
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Aslan
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
E-post: jens.eriksson@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/socialtstod