Brottsförebyggande arbete (Aslan)

Fakta

Målgrupp:  Familj, Ungdom
Verksamhet:  Brottsförebyggande
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Aslan mot ung brottslighet finns för dig som är eller har ett barn eller ungdom mellan 10 och 15 år och förekommer som misstänkt i en polisanmälan.

Aslan innebär ett samtal tillsammans med ungdom, vårdnashavare, polis och socialsekreterare.

Under samtalet:

- ger polisen information om rättsliga konsekvenser för den som begår brott efter 15 års ålder

- ges ungdomen möjlighet berätta om brottstillfället

- stöd och råd till ungdom och vårdnadshavare om brottsförebyggande strategier och metoder

- erbjudande om medling vid brott

I samband med Aslansamtal genomför närvarande socialsekreterare en förhandsbedömning till socialtjänsten som innehåller förslag till beslut om att inleda utredning eller ej.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Brigadgatan 24
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Aslan
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 (gruppledare)
E-post: BFG@linkoping.se
Webbplats: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/