Boendestöd (Exodus ungdomsboende)

Fakta

Målgrupp:  Ungdom
Verksamhet:  Boende, Boendestöd
Utförare: Leanlink

Beskrivning

I boendet finns sex lägenheter och fyra utslusslägenheter. I utslusslägenheterna får du som ungdom ett eget hyreskontrakt. Verksamheten vänder sig till dig som är 18–22 år med behov av stöd i ditt boende.

Målsättningen är att ge digförutsättningar till ett självständigt liv, där målet är att klara ett eget boende. Likaså att medvetandegöra dina egna resurser samt stärka dig till ett fungerande socialt nätverk.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Götgatan 11A
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Exodus
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 68 41
E-post: stellan.dahlqvist@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/socialtstod