Familjecentralen i Lambohov

Fakta

Målgrupp:  Barn, Familj
Verksamhet:  Familjecentral
Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Arrendegatan 92a
Telefon: 013-26 35 88, 013-26 32 98 (Råd & stöd)
Webbplats: http://www.linkoping.se/fclambohov