Intensiv hemmabaserad familjebehandling Leanlink

Fakta

Målgrupp:  Familj
Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
Utförare: Leanlink

Beskrivning

IHF finns för familjer med barn eller ungdomar i åldern 10-18 år, som har problem med till exempel skola, familjerelationer eller normbrytande beteende. För att få stöd av oss behöver du ha ett beslut från socialförvaltningen.

Vi erbjuder stöd och behandling till hela din familj. Vi är ett team som arbetar tillsammans med er i familjen.

Du som är barn eller ungdom kan till exempel få stöd med enskilda samtal och familjesamtal, vid kontakter med skolan eller socialförvaltningen, med att anpassa din skolsituation om det behövs eller med att hitta ett fritidsintresse.

Du som är förälder kan till exempel få stöd i familjesamtal, med parsamtal och föräldrautbildning om det är aktuellt, och vid skolmöten.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Klostergatan 5a
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
IHF
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 65 47
E-post: daniel.astrom@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/socialtstod