Kontaktperson

Fakta

Målgrupp:  Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
Verksamhet:  Kontaktperson
Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor, men känner ett behov av att delta i aktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Du ansöker om insatsen hos socialförvaltningen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Postadress: Socialförvaltningen
Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
E-post: socialforvaltningen@linkoping.se
Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00