Linköpings ungdomsboende

Fakta

Målgrupp:  Ungdom
Verksamhet:  Boende, Boendestöd
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Linköpings ungdomsboende erbjuder ett kvalificerat boendestöd för ungdomar med hög grad av tillgänglighet och möjlighet till både ett samlat korridorsboende och enskilda lägenheter i Linköping.

Målsättningen med verksamheten är att medvetandegöra och stärka ungdomar och deras familjer om deras egna resurser samt att få ett fungerande socialt nätverk. På boendet tränas sociala färdigheter så att ungdomar klarar eget boende och erbjudes kvalitativ öppenvård som ett alternativ till placering av ungdomar på behandlingshem.

Boendet vänder sig till ungdomar i åldern 18-22 år med psykosocial problematik i behov av kvalificerade öppenvårdsinsatser med fokus på boendesituationen. För att få plats på boendet krävs biståndsbeslut från socialförvaltningen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Kristinebergsgatan 5
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Linköpings ungdomsboende
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 76 13
E-post: therese.granstam@linkoping.se
Webbplats: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/