Medling

Fakta

Målgrupp:  Ungdom
Verksamhet:  Brottsförebyggande
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Medling vid brott innebär att den brottsutsatte och gärningspersonen möts för att tala om brottet. En förutsättning för att det ska bli en medling är att gärningspersonen erkänt hela eller delar av brottet.

Målsättningen för verksamheten är att verka brottspreventivt, lösa konflikter och ge chans till upprättelse. Syftet med medling är att parterna möts och samtalar om brottet och vilka konsekvenser det fått för båda parter. Utrymme finns alltid för att förklara sitt agerande och be om ursäkt. Samtalen syftar alltid till att verka stärkande för bägge parter.

Medling vid brott bedrivs enligt Medlingslagen, SFS 2002:445. Hela processen leds av en opartisk och utbildad medlare. Medlarens ansvar är att se till båda parters behov för att minska de negativa konsekvenserna av brottet. Medlaren planerar, arrangerar och håller i förmöten, medlingen samt efterarbetet. Det kan vara bra att ha med en anhörig som stöd genom hela processen.

För dig som begått ett brott: ger medlingen en möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och att du vill ställa till rätta så långt det går. Under medlingen finns också en möjlighet till att sluta avtal om hur gottgörelse ska ske.

För dig som brottsoffer: ger medlingen dig en möjlighet att få träffa den person som skadat dig eller din egendom. Du får också möjlighet att ställa frågor och en möjlighet att förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Brigadgatan 24
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Medling
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
E-post: jens.eriksson@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/socialtstod