Familjerådgivning Leanlink

Fakta

Målgrupp:  Familj, Vuxen
Verksamhet:  Rådgivning
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Familjerådgivningen vänder sig till par och enskilda vuxna som upplever problem i relationen eller familjen. Verksamheten kan hjälpa till att försöka hitta lösningar på åroblemen. De kan också hjälpa till att minska de negativa konsekvenserna av en separation. Syftet är att underlätta de vuxnas gemensamma föräldraansvar. 

Samtal erbjuds enskilt, parvis eller i grupp. Samtalen kan vara relationsinriktade, bearbetande, insiktsskapande, stödjande eller informativa. Familjerådgivningen för inga journaler och det går bra att vara anonym.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Ågatan 31
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjerådgivningen
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 34 00
E-post: famrad@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/socialtstod
Telefontider: |Tisdagar 8.30 - 9.30|Fredagar 10.30 - 11.30