Sociala insatsgruppen i Linköping

Fakta

Målgrupp:  Ungdom
Verksamhet:  Brottsförebyggande
Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är 13-25 år och som behöver hjälp att lämna en destruktiv livsstil. Även föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med gruppen vid oro för ungdom. Verksamheten erbjuder vägledning, både för den som behöver hjälp att lämna en kriminell livsstil men också för den som riskerar att hamna i en.

Sociala insatsgruppen är ett individbaserat och samordnat arbete under ledning av socialtjänsten. Gruppen växte fram ur ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, polis, frivård, arbetsförmedling och skola.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 74 71
E-post: Ali.Ghamari@linkoping.se