Kontaktfamilj

Fakta

Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
Verksamhet:  Kontaktfamilj, Stödfamilj
Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Ditt barn kan få vistas hos en kontaktfamilj någon eller några dagar i månaden. Genom kontaktfamiljen får din familj avlastning och mer tid för övriga familjen. Barnet får miljöombyte och träning i sociala situationer och relationer med andra. Verksamheten vänder sig till dig som behöver extra stöd till ditt barn. Socialförvaltningen gör en utredning och bedömer behovet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Postadress: Socialförvaltningen
Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
E-post: socialforvaltningen@linkoping.se
Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00