Mottagning - Barn och unga (socialförvaltningen)

Fakta

Målgrupp:  Barn, Familj, Missbruk, Ungdom, Våldsutsatt, Våldsutövare
Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för barn och unga kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig och vill göra en orosanmälan om ett barn som far illa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Postadress: Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorg
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 61 88
E-post: socialforvaltningen@linkoping.se
Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
Telefontider: vardagar 9.00–11.30, 13.00–16.00