Anhörigstöd för barn och unga Linköpings Stadsmission

Fakta

Målgrupp:  Barn, Ungdom
Verksamhet:  Anhörigstöd
Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Vi vänder oss till barn och unga som växer upp i en familj där det förekommer våld eller där en förälder missbrukar, har psykisk ohälsa, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. Familjer i Linköping med barn i åldrarna 4-20 år kan kostnadsfritt kontakta Linköpings Stadsmission för att få tid för stöd & samtal.

Vi skapar förutsättningar för barnens perspektiv och berättelser. När det finns barn med i en tuff livssituation är det viktigt att lyssna och ta barnen på stort allvar.

Barngrupp: Här träffas barn med erfarenhet av missbruk, våld eller psykisk ohälsa i sin familj. Här får barnen veta att de inte är ensamma om sina upplevelser vilket ger stöd och skapar möjlighet till förändring.

Tonårsgrupp: Här förmedlas ny och positiv kunskap genom samtal utifrån olika teman. Syftet med gruppen är att du ska få träffa andra som har liknande upplevelser i sin familj eller omgivning och bli medveten om din egen roll i familjen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hamngatan 23
Postadress: Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Telefon: 013-26 38 66
E-post: samtalsmottagning@linkopingsstadsmission.se
Webbplats: https://linkopingsstadsmission.se/verksamheter/samtal-och-stod/anhorigstod/