Boendestöd (Team socialpsykiatri)

Fakta

Målgrupp:  Psykisk ohälsa
Verksamhet:  Boendestöd
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Team socialpsykiatri vänder sig till dig som är vuxen och har långvariga psykiska svårigheter. Verksamheten kan erbjuda dig hjälp och stöd för ett fungerande vardagsliv. Stödet utformas tillsammans med dig utifrån dina behov. Om du vill ha boendestöd tar du kontakt med socialförvaltningen för att ansöka.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Hertig Karlsgatan 2
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Team Socialpsykiatri
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 72 25
E-post: teamsocialpsykiatri@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/psykiskohalsa