Jobb- och kunskapstorget

Fakta

Typ av sysselsättning:  Stöd till praktik eller arbete
Geografiskt område:  Innerstaden
Utförare:  Utbildningsförvaltningen

Beskrivning

Verksamhetens syfte är att erbjuda dig en möjlighet till praktik eller arbete inom den öppna arbetsmarknaden. Du får stöd utifrån din egen förmåga och dina egna önskemål. Stödet bygger på din delaktighet.

Verksamheten vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller fysisk funktionsnedsättning. I första hand vänder sig verksamheten till dig som är mellan 18 och 30 år.

Kontaktuppgifter