Anhörigcenter

Fakta

Målgrupp:  Anhörig
Verksamhet:  Anhörigstöd, Mötesplats
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi erbjuder även efterlevnadsstöd för dig som förlorat en nära anhörig och behöver någon att prata med.

På grund av Coronapandemin är Anhörigcenter tills vidare stängt när det gäller gruppaktiviteter. Individuella samt digitala möten kvarstår. 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Brigadgatan 14 A
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Anhörigcenter
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 31 95
E-post: anhorigcenter@linkoping.se
Webbplats: https://www.linkoping.se/anhorigcenter
Telefontider: Mån, tis, tors: 9.00-10.00, ons: 13.00-14.00