Demenscenter

Fakta

Målgrupp:  Anhörig
Verksamhet:  Anhörigstöd
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig med en närstående som har någon form av minnessjukdom. Personalen i verksamheten är sjuksköterskor med gedigen yrkeserfarenhet inom demensområdet. Stödteamet för demenssjuka ger information och personligt stöd på olika sätt, bland annat genom att hitta lämpligt praktiskt stöd i vardagen, samtal och gruppverksamheter.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Tönsbergsgatan 2B
Postadress: 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
Webbplats: https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/dagverksamhet-och-narstaendestod/demensteamet-for-narstaende/