Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga

Fakta

Målgrupp:  Anhörig
Verksamhet:  Anhörigstöd
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig med en närstående som har någon form av minnessjukdom. Personalen i verksamheten är sjuksköterskor med gedigen yrkeserfarenhet inom demensområdet. Stödteamet för demenssjuka ger information och personligt stöd på olika sätt, bland annat genom att hitta lämpligt praktiskt stöd i vardagen, samtal och gruppverksamheter. 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Hertig Karlsgatan 2
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Personligt ombud
581 81 Linköping
Telefon: 013-26 30 04
E-post: personliga.ombud@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/personligtombud