Nätverkslaget

Fakta

Målgrupp:  Anhörig, Missbruk, Ungdom, Vuxen
Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Nätverkslaget Linköping genomför nätverksmöten på uppdrag av dig tillsammans den socialarbetare som du har kontakt med. Nätverksmöte innebär att man samlar viktiga personer som finns i ditt liv för att prata om till exempel om din livssituation kan förändras, eller tydliggöra vilket stöd som kan vara bra för dig. Nätverkslaget tar ansvar för nätverksmötet, med förberedelser, genomförande och efterarbete.

Nätverksledarna är i grunden socialarbetare. Nätverkslaget utgörs av nätverksledare som alla är utbildade i nätverksarbete.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Emriks gata 36
Postadress: Nätverkslaget Linköping
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 72 08
E-post: natverkslaget@linkoping.se