Stödboende (Augustbergsgården)

Fakta

Målgrupp:  Missbruk
Verksamhet:  Boende
Utförare: Ostgota Care

Beskrivning

Äldre män och kvinnor med missbruksproblem som har behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Verksamheten erbjuder ett permanent vårdboende med omsorg och stöd dygnet runt. I boendet finns 11 platser. 

Augustbergsgården är ett särskilt boende vilket innebär att den enskilde betalar vårdavgift till kommunen. Det finns regler för de boende i stödbostäder som exempelvis innebär att man inte får ha alkohol eller andra droger i lägenheten.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 57
Postadress: Nya Torggatan 4A
582 19 Linköping
Telefon: 13-20 65 00
Webbplats: https://www.ostgotacare.se/varaverksamheter