Kontaktcentrum

Fakta

Målgrupp:  Missbruk
Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Kontaktcentrum är en mötesplats som har öppet årets alla dagar och som erbjuder frukost, lunch och fika till ett lågt pris. Verksamheten fokuserar på individen där den personliga omsorgen är grundläggande. Utifrån den enskildes önskemål arbetar verksamheten stödjande och motiverande.

Verksamheten vänder sig till människor som levt i ett långvarigt missbruk där det ofta ingår psykosocial problematik. Detta har ofta bidragit till ett stort socialt utanförskap.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3
Postadress: Linköpings Stadsmission
Kontaktcentrum
Ågatan 3
582 22 Linköping
Telefon: 013-26 38 80
E-post: info@linkopingsstadsmission.se
Webbplats: http://www.linkopingsstadsmission.se/kontaktcentrum