Skyddat boende för kvinnor med missbruksproblem

Fakta

Målgrupp:  Missbruk, Våldsutsatt, Våldsutövare
Verksamhet:  Boende
Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Denna verksamhet erbjuder stödboende och skyddat akutboende för kvinnor med missbruksproblem. Lägenheten är skalskyddad och du kan få stöd veckans alla dagar. Verksamhetens personal kan stödja dig i kontakter med polis, socialkontor, läkarbesök mm. Stödet sker utifrån dina behov. Verksamheten erbjuder också öppen dagverksamhet för kvinnor.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0705-44 38 66
E-post: info@linkopingsstadsmission.se
Webbplats: http://www.linkopingsstadsmission.se/skyddat-boende-foer-kvinnor-med-beroendeproblematik