Mini Maria, unga i risk- och missbruk samt spelberoende

Fakta

Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
Verksamhet:  Mottagning, Behandling
Utförare: Leanlink

Beskrivning

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med risk– missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger samt spelberoende. Verksamheten kan bland annat erbjuda rådgivning, stöd, behandling, bedömning och provtagning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Klostergatan 5A (socialsekreterare) Repslagaregatan 6, våning 4, (Regionpersonal inkl. provtagning)|
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
MiniMaria
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 66 40
E-post: minimaria@linkoping.se
Webbplats: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/missbrukochberoende/minimaria/
Telefontider: |Måndagar 9.30-11.00|Tisdagar 9.30-11.00|Torsdagar 9.30 - 11.00|Fredagar 9.30 - 11.00