Stödboende (Valhallagatan)

Fakta

Målgrupp:  Missbruk
Verksamhet:  Boende
Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Valhallagatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Valhallagatan 38
Postadress: Linköpings Stadsmission
Vallagatans stödboende
Ågatan 3
582 22 Linköping
Telefon: 013-26 38 94
E-post: info@linkopingsstadsmission.se
Webbplats: https://linkopingsstadsmission.se/verksamheter/boende-boendestod/