Stödboende (Nya Tanneforsvägen)

Fakta

Målgrupp:  Missbruk
Verksamhet:  Boende
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Nya Tanneforsvägen är en stödbostad för vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Det finns 9 platser på boendet

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 50
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Nya Tanneforsvägen
581 81 Linköping
Telefon: 013-26 28 80
E-post: nyatanneforsvagen@linkoping.se
Webbplats: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende