Stödboende (Villa Nova)

Fakta

Målgrupp:  Missbruk
Verksamhet:  Boende
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Villa Nova är en stödbostad för vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Det finns 15 platser på boendet

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 50
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Nya Tanneforsvägen
581 81 Linköping
Telefon: 013-26 28 80
E-post: bjorn.carlstedt@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/psykiskohalsa