Öppen verksamhet Linköpings Stadsmission

Fakta

Målgrupp:  Missbruk
Verksamhet:  Rådgivning, Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet, Personligt stöd
Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Öppen verksamhet Villa Ådala är en nykter- och drogfri stödverksamhet för människor som behöver hjälp att komma ut i samhälle och arbetsliv.

Målet är att synliggöra hinder och motivera besökarna till en mer aktiv fritid, arbetsintegration och att klara sin vardag med nya livsverktyg och insikter.

Här får du professionellt och medmänskligt bemötande, både individuellt och i grupp.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Villa Ådala Hamngatan 23
Postadress: Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Telefon: 0730-23 31 39
E-post: info@linkopingsstadsmission.se
Webbplats: https://linkopingsstadsmission.se/verksamheter/oppna-sociala-verksamheter/villa-adala-oppen-verksamhet/