Boendestöd Linköpings Stadsmission

Fakta

Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
Verksamhet:  Boendestöd
Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Vi har ett team vars uppdrag är att ge praktiskt och individuellt stöd direkt i hemmet. Det är dina behov som utgör grunden för våra insatser. Målsättningen är att ta hänsyn till din specifika livssituation och tillsammans skapa förutsättningar för att du ska kunna utveckla dina egna resurser och få en ökad livskvalitet.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Telefon: 0730-23 31 39
E-post: info@linkopingsstadsmission.se
Webbplats: https://linkopingsstadsmission.se/verksamheter/boende-boendestod/