Fixarna

Fakta

Typ av arbete:  Matlagning, Uteverksamhet, Vaktmästeri
Geografiskt område:  Johannelund
Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Fixarna är en daglig verksamhet för dig som vill ha varierande aktiviteter i
mindre grupp. Hos Fixarna kan du arbeta med buduppdrag, matlagning, demontering för återvinning och postleverenser.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Skogslyckegatan 18c
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fixarna
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 69 44
E-post: dagligverksamhet@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/fixarna