Företagsplatser

Fakta

Typ av arbete:  Företagsplatser
Geografiskt område:  Vasastaden
Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Vill du arbeta på ett företag men behöver stöd på jobbet för att det ska fungera
bra? Företagsplatser har kontakt med många arbetsplatser i Linköping. Vi jobbar
med att hitta en arbetsplats som fungerar för dig.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Bangårdsgatan 6
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Företagsplatser
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 68 16
E-post: dagligverksamhet@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/foretagsplatser