Askebyvägen 2

Fakta

Boendeform:  Gruppbostad
Geografiskt område:  Linghem
Utförare:  Leanlink
Målgrupp:  Beslut från LSS
Antal platser: 5

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Askebyvägen 2
Postadress: LSS Funktionsstöd, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 54 99
Webbplats: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/