Blästadsgatan 115

Fakta

Boendeform:  Bostad för barn
Geografiskt område:  Ekholmen
Utförare:  Leanlink
Målgrupp:  Beslut från LSS
Antal platser: 4

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Pysslingsvägen 7
Postadress: LSS Funktionsstöd Leanlink, 58181 Linköping
Telefon: 013-20 59 53
Webbplats: https://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostad-med-sarskild-service-for-barn-och-ungdomar/