Boställsgatan 17

Fakta

Boendeform:  Gruppbostad
Geografiskt område:  Lambohov
Utförare:  Leanlink
Målgrupp:  Beslut från LSS
Antal platser: 5

Kontaktuppgifter

Bes√∂ksadress: Boställsgatan 17
Postadress: 581 81 Linköping
Telefon: 013 - 20 60 12
Webbplats: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/