Bronsåldersgatan 48

Fakta

Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
Geografiskt område:  Ullstämma
Utförare:  Leanlink
Målgrupp:  Beslut från LSS
Antal platser: 4

Kontaktuppgifter

Bes√∂ksadress: Bronsåldersgatan 48
Postadress: 581 81 Linköping
Telefon: 013 - 20 59 68
Webbplats: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/