Edhaga gård

Fakta

Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
Geografiskt område:  Slaka
Utförare:  Leanlink
Målgrupp:  Beslut från LSS
Antal platser: 6

Kontaktuppgifter

Bes√∂ksadress: Edhaga gård
Postadress: 585 97 Linköping
Telefon: 013 - 880 78
Webbplats: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/