Ekholmsvägen 501

Fakta

Boendeform:  Gruppbostad
Geografiskt område:  Ekholmen
Utförare:  Nytida
Målgrupp:  Beslut från LSS
Antal platser: 5

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekholmsvägen 501
Postadress: Nytida
Ekholmsvägen 501
589 25 Linköping
Telefon: 0200-43 84 69
E-post: ann-christine.andersson@nytida.se
Webbplats: https://nytida.se/verksamheter/ekholmsvagens-gruppbostad/