Rydsvägen 9

Fakta

Boendeform:  Gruppbostad
Geografiskt område:  Ryd
Utförare:  Nytida
Målgrupp:  Beslut från LSS
Antal platser: 7

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rydsvägen 9A
Postadress: Gruppbostaden Rydsvägen 9
581 81 Linköping
Telefon: 0200-43 84 69
E-post: Carina.Olausson@nytida.se
Webbplats: https://nytida.se/verksamheter/ryd-9/