Brokind Bokskogsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Brokind

Beskrivning

Linköpings kommun planerar för en ny lekplats i Brokind på Bokskogsvägen. I skisserna finns planer på naturlek i ek- och hasseldungen, en samlingsplats med lek med redskap för små och lite äldre barn, informella sittplatser på träplatåer. Stockar och stenar för balans och utmanande rörelse. Gunga och kanske en rutschkana.

Visa lekplatsen i Linköpings karta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Drottninggatan 45
Telefon: 013-20 64 00
E-post: moskundtjanst@linkoping.se
Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;