Hjulsbro Ektunavägen

Fakta

Geografiskt område:  Hjulsbro

Beskrivning

I grönstråket mellan bostadshusen finns gott om utrymme för lek. Klätterställningen har flera olika rum med färglek och formlek. Upp och ned kommer barnen via rutschkana, klätterrep, klättervägg och glidandes i tornadon. Barnen kan även gunga, leka i sandlådan och sitta på gungdjur. Ta med cykel, inlines eller skejtbrädan för att åka över asfaltskullarna.

Visa lekplatsen i Linköpings karta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Drottninggatan 45
Telefon: 013-20 64 00
E-post: moskundtjanst@linkoping.se
Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;