Hjulsbro Holmsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Hjulsbro

Beskrivning

Kom och hälsa på den gula och den svarta hönan! Du hittar dem mellan lekhuset, gungbrädan och gungdjuren. Gå upp på slänten och åk tillsammans i den breda rutschkanan. Gunga tillsammans i kompisgungan. Pausa vid de blå blommorna på den cirkelformade platsen. Sätt dig på kanten till sandlådan eller lasta upp sand på bakbordet. Prata till varandra i talrören.

Visa lekplatsen i Linköpings karta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Drottninggatan 45
Telefon: 013-20 64 00
E-post: moskundtjanst@linkoping.se
Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;