Skeda Udde Ängdalsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Skeda Udde

Beskrivning

Små barn får racerfart nedför rutschkanan i den röda racerbilen. Klätterställningen är perfekt att leka skeppsbrott i, spring över hängbro och runtom finns räcken att hålla sig i när man hoppar mellan olika platåer på stolparna. Gunga på den lilla elefanten eller i enpersonsgungorna eller babygungan. Lek i sandlådan med sittkant och bakbord.

Visa lekplatsen i Linköpings karta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Drottninggatan 45
Telefon: 013-20 64 00
E-post: moskundtjanst@linkoping.se
Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;